Aktuálně

K DEMONSTRACÍM POŘÁDANÝM „MILIONEM CHVILEK PRO DEMOKRACII“


Protože vyjádření za celek církve není, tak bych alespoň RÁD ZA SEBE Z POZICE VÍRY VYJÁDŘIL „MILIONU CHVILEK PRO DEMOKRACII“ a jeho aktivitám DÍK A PODPORU.

Každá iniciativa vedoucí k probouzení občanské společnosti, k většímu zájmu
lidí o politický život, o hodnoty pravdy, dobra, krásy, svobody a práva je
dobrá, žádoucí a vítaná. V naší zemi se děje mnoho věcí, které působí obavy a za které se stydíme. Současně se mezi lidmi probouzí něco nadějného.

Jako křesťané bychom měli být právě u toho nadějného. Připomínám, že máme naplňovat „současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým“ (Preambule Ústavy Církve čs. husitské). Tedy: máme do naší společnosti každý podle svých možností přinášet evangelní hodnoty. A také máme „spolupracovat na díle obecné spravedlnosti, humanity a pokoje se všemi lidmi dobré vůle“ (Ústava Církve čs. husitské čl.2, odst.c).

TOTO JE SKVĚLÁ A JEDINEČNÁ PŘÍLEŽITOST.


Petr Šandera, farář

Kuřim, 16. června L. P. 2019


design by exarion.cz | 2009