Kdo jsme

Jsme místním společenstvím Církve československé husitské.
Spojuje nás víra v Boha Otce i Syna i Ducha svatého, jak ho dosvědčuje Bible a křesťanská tradice.

Věříme, že Bůh nám nabízí společenství, že vstoupil do našich osobních životů, že dává smysl životu každého člověka, že se zajímá o každého člověka a volá ho k pravému živou, že k nám promlouvá a slyší naše modlitby.

Přijímáme Ježíše Krista jako Božího Syna a našeho Pána. Jemu jsme svěřili své životy a jeho se snažíme následovat. Tuto víru společně sdílíme a vyjadřujeme bohoslužbou, modlitbou, písněmi, setkáními, rozhovory, výlety či víkendovými pobyty.

Přijměte i vy naše pozvání.
design by exarion.cz | 2009