Bohoslužby a pravidelná setkání

Bohoslužby

Kuřim (sbor dr. K. Farského)
– 1. neděle v měsíci v 17:00
– 2. až 5. neděle v měsíci v 9:00
Na faře v Kuřimi také ve středu v 18:30

Lelekovice (Husův sbor) – Z DŮVODU ZHORŠENÍ STAVU HUSOVA SBORU V LELEKOVICÍCH (NARUŠENÁ STATIKA) JSOU BOHOSLUŽBY V TOMTO OBJEKTU DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENY.

Borač – 2. neděle v měsíci v 10:30
Zájemci o odvoz nechť se přihlásí nejlépe v sobotu večer telefonicky faráři nebo sestře duchovní.

Biblické hodiny na faře v Kuřimi

– I. skupina (pro důchodce): úterý od 9:30 do 11:00
– II. skupina: 1., 3. a 5. úterý v měsíci od 18:30 do 20:00
(od 18:00 do 18:30 osobní rozhovory, společný zpěv)

Mládež na faře v Kuřimi

– čtvrtek od 18:30

Společná večerní modlitba na faře v Kuřimi

– 2. a 4. úterý v měsíci od 18:30 do 19:30

Duchovní péče - náboženství

– Kuřim, ZŠ Jungmannova – každý čtvrtek kromě prázdnin v 13:00
– Kuřim, ZŠ Tyršova – každý pátek kromě prázdnin v 13:15

Duchovní péče o děti (teenagery) se koná na faře v Kuřimi každý pátek kromě prázdnin od 14:15 do 15:15

Duchovní služba v nemocnici v Tišnově - každé úterý od 13:30 do 14:30


Na základě domluvy konáme také rozhovory o víře, duchovní útěchu, přípravy ke svátostem, vysluhování svátostí křtu, večeře Páně, manželství, pokání (zpověď), útěchy nemocných, návštěvy v domácnostech, nemocnicích a sociálních ústavech, pohřby.

V případě potřeby kontaktujte faráře nebo sestru duchovní.

design by exarion.cz | 2009