Zamyšlení

Připravit se na RADOST

1. postní B

Gn 9, 8-17/ 1 P 3, 18-22/ Mk 1, 9-15

1) „Duch vyvedl Ježíše na poušť.“ Ano. Duch, dárce radosti, společenství a lásky, vede Ježíše na poušť. A ta je místem samoty, prázdnoty, ohrožení, zkoušky. Nic příjemného. Jak by to ani s Duchem nešlo dohromady. A přece.

První, čím Ježíš před svým kázáním evangelia, musí projít, je zkouška. Na poušti má prokázat, že důvěřuje Bohu a drží se ho. Když jsme v pohodě, není to žádný problém. Ale když člověk nezakouší nic z Boha anebo pravý opak, už to není jen tak říkat: „Důvěřuji ti, Bože, držím se tě a vydržím to.“ Ježíš prožil na poušti těžké věci. Satan ho zkoušel. Kolem dravá zvěř. Ale obsluhovali ho andělé. Na poušti prochází víra ohrožením, ale taky prožívá jedinečnou zkušenost. To platí pro každého.

Víra přetavená takovou zkouškou, má zvláštní sílu. Teď může Ježíš začít kázat.

Proč tím Ježíš prošel? Kvůli nám - všem. Nejen aby nám dal příklad, ale také abychom ve svých zkouškách a pouštích nebyli sami a dokázali důvěřovat Bohu.

Bůh prověřuje i nás - naši víru. Tvaruje a formuje nás. Chce, aby byla opravdová, osvědčená a měla sílu.

2) Ježíšovo poselství představuje souhrn evangelia.Naplnil se čas. Přiblížilo se Boží království. Proto čiňte pokání a věřte evangeliu.“ Začali jsme dobu postní. Máme se zaměřit na pokání. To znamená změnit pohled, vidět věci jinak, jak opravdu jsou před Bohem. (Přehodnotit všechno. Sv. František z Assisi slyšel na počátku svého obrácení: „Ber věci hořké jako sladké a sladké jako hořké.“) Nejde o to obrátit věci naruby a chápat a dělat všechno naopak. Ne, ale přijmout pohled Boží, sladit svůj pohled a své hodnocení s pohledem a hodnocením Božím.

Činit pokání znamená také vrátit se. My jsme se pro Boha rozhodli před léty a od té doby jsme na cestě. Možná - dost pravděpodobně - jsme se odchýlili od správného směru. Potřebujeme prověřit svůj kurs a je-li třeba, poopravit ho. To máme dělat stále. Ale postní čas nás k tomu obzvlášť motivuje. Postavme se před Boha a řekněme mu: „Pane, ukaž nám věci ve tvém světle. Ukaž nám, co se v nás musí změnit. Nauč nás pokání.

Tím se připravíme na radost - na Království Boží, na Vzkříšení - nový život s Bohem. Velmi se přiblížilo. Je to vzácný čas. Nepromarněme ho.

design by exarion.cz | 2009