Zamyšlení

Slovo o kříži... největší síla a moudrost

3. postní B

Ex 20, 1-17/ 1 K 1, 18-25/ J 2, 13-22

Dnešní čtení jsou opět velmi bohatá. Pokusím se ke každému čtení stručně něco říct.

V prvním jsme slyšeli Desatero. Izrael po vysvobození z Egypta vyšel na poušť. Čeká ho cesta do Zaslíbené země. S námi je to podobné. Byli jsme vykoupeni z moci zla a postaveni na cestu. Je třeba jít, abychom došli do Země zaslíbené: do nebe, do Božího království. Desatero přikázání nám ukazuje, jak žít, co dělat a čeho se zase vyvarovat, abychom došli do cíle. Když učíme děti náboženství, říkáme, že Desatero je směrovka, ukazatel cesty, abychom nezabloudili. Cesta je dlouhá a někdy obtížná. Potřebuje na ní dobře znát Desatero. Promýšlet na jeho základě náš život a vztahy a poměřovat jím své jednání.

V druhé sv. Pavel píše o „slovu o kříži“. Tím myslí kázání o tom, že Boží Syn za nás umřel na kříži. Pro Pavla je to nejdůležitější poselství vůbec. Kristův kříž představuje událost, která má důsledky až pro nás dnes. Ale takové věci se lidem nelíbí. Boha a Boží činy si představují jinak - zázraky, mimořádné úkazy a projevy moci. Kříž jako by byl pravým opakem. Ale pravda je taková, že právě kříž je největší projev Boží moci. Právě tam jedná Bůh nejzřetelněji a definitivně vstupuje do našeho světa. Kdo se nenechá odradit, pozná to. Tudy - přes kříž - přichází život, světlo a radost. Proto chce Pavel kázat především Krista ukřižovaného.

A v evangeliu Ježíš očišťuje chrám od obchodníků, co prodávali obětní zvířata, a směnárníků, co měnili peníze běžné na chrámové. Ježíš vystoupil s velkou autoritou. Vyšetřovatelé po něm chtějí jediné: „Prokaž, že jsi oprávněn k takovému jednání! Udělej zázrak!“ Od Boha chceme vždycky zázrak. „Kdyby tak Bůh způsobil nějaký pořádný zázrak, to by lidé věřili...!“ Vždyť znáte podobné myšlenky. Ježíš jim řekne: „Chcete zázrak? Dobře. Zbořte tento chrám a ve třech jej postavím znovu.“ Ale oni ho nepochopili. Myslel tím totiž sebe. On je ten chrám. V něm nejvíc „bydlí“ Bůh. Znamením bude smrt na kříži a vzkříšení. Vidíte! A jsme opět u Pavlova tématu. Kříž a vzkříšení je znamením a zázrakem. Dokonce tím největším, ale jen těm, kdo věří.

Chceme-li najít život a východisko ze svých labyrintů, potřebujeme přijmout zvěst, že jedině v Ježíši - V JEHO KŘÍŽI - nejzřetelněji vstupuje mezi nás a jedná s námi Bůh. Tady se nás dotýká láska přemáhající všechno zlo. To je evangelium, dobrá zpráva. Bůh vstupuje do temnot světa i našich temnot a obrací věci k sobě. A to je život, spása, světlo a vítězství!

Bože, náš Otče, ty s námi i se světem jednáš tím nejpodivuhodnějším způsobem. Pomoz nám, abychom pro tebe byli otevřeni a nebloudili. Dej nám, prosíme, takovou víru, abychom v kříži Kristově dokázali „vidět“ světlo tvé slávy.

design by exarion.cz | 2009