Zamyšlení

Žít SKRZE Ukřižovaného a Vzkříšeného (Vinný kmen a ratolesti)

5. in Pascha (B)

Sk 8, 26-40/ 1 J 4,7-21/ J 15, 1-8

Dnešní čtení jsou obzvláště vydatná. Jak je „shrnout“? Snad takto:

O Velikonocích jsme si říkali, že KRISTOVÝM VZKŘÍŠENÍM ZAČÍNÁ I NAŠE VZKŘÍŠENÍ A VŮBEC OBNOVA PADLÉHO SVĚTA. Ano, tak jest. Jak si to můžeme blíže představit? Obrazy a podobenstvími. To není „jako“. To je jediný způsob, jak uchopit to, co je rozumu neuchopitelné.

Minulou neděli to byl obraz dobrého Pastýře a oveček. Dnes je to pravý vinný kmen a ratolesti. Všechno to chce ukázat, jak žijeme z Krista. Z 1 J jsme dnes mimo jiné četli: „...Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život...“ TO JE PŘESNĚ ONO!

Skrze víru stvrzenou křtem jsme duchovně spojeni s Kristem.. Vrůstáme do něho... stáváme se jeho „součástí“ a on je „kořenem“ našeho života. Z něho bereme ŽIVOT. Věříme, že ten neskončí naší smrtí. Zatím tomu „jen“ věříme. Nevidíme to. Pak uvidíme. Ježíš bere život z Otce a skrze Ježíše tento ŽIVOT přichází na nás.

Známkou života rostliny jsou zelené lístky, květy a plody. Známkou Kristova života v nás jsou-mají být plody Ducha svatého – především láska.

U rostliny jsem řekl, že známkou života jsou zelené lístky... u nás, že známkou života jsou-mají být plody Ducha. Proč jsou-mají být? Proč toto spojení? Protože ratolest se sama od sebe neoddělí od kmene. Ale my jsme lidé. Rozhodujeme se a tak spoluovlivňujeme svůj osud. My se od kmene oddělit můžeme. Naše napojení na Krista - být jeho ratolestí - představuje DAR, VÝSADU, ale taky VÝZVU. Všechno to bude - odpusťte ten výraz - „fungovat“, když my budeme svobodně ZŮSTÁVAT.

Přemýšlejme hodně o tom, jak všelijak v něm máme ZŮSTÁVAT a co to všechno znamená. Držet se ho; přemýšlet o něm a jeho slovu; myslet na něj; žít a jednat ve shodě s ním. To se učíme. Je to taky „naše práce“. Je to růst a tříbení. To je to Otcovo očišťování. „Každou ratolest, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce.“ Toto „čistí“ prý znamená odřezávat některé výhonky. Šmik! Naše srdce při tom prochází mnohdy bolestnou proměnou. Aby se mohl Kristův život rozvinout, něco v nás musí umřít. To dělá Bůh, ale na nás je, abychom před tím neutekli a necouvli, ale spíš to vydrželi. I to je ZŮSTÁVÁNÍ.

Jen ten, kdo bude praktikovat toto zůstávání, ponese ovoce. Takovému platí i zaslíbení o vyslyšení modlitby. „Proste, oč chcete, a stane se vám.“ Takový člověk totiž myslí především na to, co je Kristovo a Boží. Je povznesen nad svá malá přání. „Vidí dál“. Modlí se v jednotě s Kristem. A proto je taky vyslyšen.

Pane, přijal jsi nás do sebe, abychom z tebe měli ŽIVOT. Pomáhej nám a uč nás, abychom v tobě stále zůstávali. Bez tebe to nevydržíme. Ale ty jsi dobrý a věrný. Tak věříme, že na nás své dílo završíš.

design by exarion.cz | 2009