Zamyšlení

Tajemství nad všechna tajemství (Trojjediný Bůh)...

Iz 6, 1-8/ Ř 8, 12-18/ J 3, 1-17

Křesťanská víra a slavení Boha má různé podoby. Všechno to spojuje VÍRA V TROJJEDINÉHO BOHA. Věříme v jednoho Boha ve třech osobách: Otce, Syna a Ducha svatého. Nevyplývá to z lidské spekulace, ale z Písma svatého. Tak to prostě je. Pro nás lidi je to tak těžší. Působí to skoro jako komplikace a problém. A my máme problémů už tak dost. Jak máme toto vysvětlit druhým? To se vysvětlit nedá. Nepředstavitelné a nepochopitelné. Jak někdo může být jeden a přitom 3 osoby?!

Co k tomu říct? Bůh je tajemství nad všechna tajemství. Přesahuje nekonečně všechny pojmy a představy. Utvoříme-li si nějakou představu Boha (Každý si ji utváříme... Mimochodem, jakou máte vy?), můžeme si být jisti, že takový ON není.Bůh, kterého bys pochopil, není skutečný Bůh,“ napsal svého času sv. Augustin. Máme jen nedokonalé obrazy a představy.

Co s tím? Čeho se můžeme „chytit“? Máme vůbec čeho se „chytit“? Nebo jen tápeme ve tmě?

Máme se čeho „chytit“. Bůh nám jde naproti a dává nám poznat svůj charakter, své srdce... v Ježíši. Na tom stojí křesťanství. V Ježíši se nám Bůh dává poznat. V něm poznáváme, že Původce světa a všeho bytí miluje své stvoření, touží se sdílet v lásce, dává své bytí a život... Má nás rád, touží po naší společnosti a zve nás k věčnému životu. Bůh, který je láska a který nic a nikoho nepotřebuje, touží po nás a zve nás – zcela vážně.

Když jeho pozvání přijmeme, když mu uvěříme, začneme vcházet do ŽIVOTA (nebo ŽIVOT do nás). Vejde do nás Boží Duch, naplní nás a povede nás do života věčného. Boží láska v nás začne působit. Začne a jednou se naplní. Tehdy Boha uvidíme a budeme se s ním žít naplno... Zatím si to nedovedeme představit. Vnímáme to jako velké neznámo. Toto neznámo nás nemusí děsit. Ježíš v evangeliu a Duch svatý v našem srdci nám ukazují, že to bude krásnější nad všechny naše nejkrásnější představy a očekávání.

To je Trojice, trojjediný Bůh... vrcholné tajemství. Pro nás to znamená tajemství nového života, nového narození a přijetí do věčného života. Člověk v úžasu na to myslí, chvěje se a začíná se tak trochu těšit...

design by exarion.cz | 2009