Zamyšlení

Zůstat věrný až do smrti. Mistr Jan Hus a my.

Jr 1, 4-9/ 1 P 4, 12-19/ L 21, 12-15

Připomínáme si mučednictví Mistra Jana Husa a z Bible jsme slyšeli výzvy a povzbuzení pro nás a všechny křesťany. To je dobře. Mučednictví Jana Husa a všech dalších mučedníků nás povzbuzuje k důslednému životu víry. Bylo by marné dovolávat se zásluh druhých, hovořit o nich, dokonce se jimi chlubit - a přitom sami nenásledovat Krista.

Všechna tři čtení nesou toto společné poselství: Říkejte Boží slovo a čiňte Boží vůli - i v těch nejnepříznivějších podmínkách.

Jsou různá povolání (Jeremjáš prorok; křesťané v Římské říši; věřící na konci věků...), ale toto platí pro všechny: Říkat Boží slovo a dělat Boží vůli vždycky - i v těžkostech.

Nepřízeň a zkoušky k životu věřících patří. Boží člověk ve světě vždycky - dříve nebo později - nějak narazí. Nemáme se tomu divit. Když to přijde, máme důvěřovat Bohu. On nás podrží jako své svědky Jeremjáše, Petra či Jana Husa. To neznamená, že to nebude bolet nebo že se vyhneme utrpení. To znamená, že bolest sneseme a utrpení nás nepoloží, protože Bůh se nás zastane. Na nás je: říkat Boží slovo, plnit Boží vůli a důvěřovat Bohu...

Ale ještě k těm čtením. Některá mají takzvaně eschatologický charakter. To znamená, že se týkají „posledních věcí“. Každý máme v životě různé zkoušky a všechny nás čeká poslední zkouška. Buďto při Kristově příchodu na konci věků anebo v naší smrti. Možno říci, že ty zkoušky, co přináší život, jsou přípravou - předzvěstí té poslední. V ní se projeví, co v nás opravdu je. Všechny masky padnou, všechno se rozplyne a ukáže jako nepodstatné a zůstane jen to, co je pravdivé a Boží. Co se ukáže, až půjdeme vstříc poslední zkoušce my? Pro co opravdu žijeme?

Zůstane to, co jsme naplnili láskou k Bohu a bližním, ale ne podle našich představ, nýbrž podle představ Božích - opravdovou láskou.

Mistr Jan Hus prošel svou poslední zkouškou - pro něho to bylo obzvlášť kruté; prošel doslova ohněm - a Kristus ho oslavil. Dal mu sílu nést pro lásku Boží těžká muka a nenávist i nepochopení. Byl slabým člověkem, ale v jeho slabosti se ukázala síla Kristova.

To povzbuzuje i nás. Jsme slabí a není v nás moc opravdové lásky. Ale budeme-li se držet Krista za všech okolností, on nás v rozhodující chvíli posílí. Také v naší slabosti on chce ukázat sílu a slávu Boží. To je naše naděje a útěcha. Jen slyšme Boží slovo, říkejme ho a žijme podle něho!

design by exarion.cz | 2009