Zamyšlení

Nebezpečné vlastnění a síla Božího mluvení

28. během roku B

Am 5, 6-7.10-15/ Žd 4, 12-16/ Mk 10, 17-31

Evangelní příběh o bohatém mládenci ukazuje, jak se majetek snadno může stát překážkou na cestě s Kristem. Cokoli, co vlastnicky držíme (a nemusejí to být peníze či jiné hmotné věci, ale třeba naše myšlenky, zásady, zvyky... cokoliv), nám může bránit žít a následovat Ježíše. To je tragédie toho mládence. Byl to asi dobrý člověk, poctivý, zbožný, mravný, ale...

Hodně lidí zajímá, jak to s ním dopadlo. Nevíme. Jedním si však můžeme být jisti: Ježíšova láska ho neopustila. A kdoví možná jednoho dne „dozrál“ a Ježíšovo pozvání přijal.

Ale my si hlavně dávejme pozor, aby to, co máme, nás neoddělovalo od Ježíše – a tím i od skutečného života.

To však není celé. Také jsme slyšeli, jak je pro člověka těžké, ba, nemožné, být spasen. Je těžké, ba, nemožné dostat se do nebe. Apoštoly to vyděsí. Kdo tedy může být spasen? Ten, koho spasí Bůh. Pro Boha to není žádný problém. A koho spasí Bůh? Toho, kdo o to bude stát. Toho, kdo si uvědomí, že je sám o sobě ztracen, že „na to nemá“. Když toto poznánínemám na tona člověka padne, není to příjemné. A přece je to znamení, že Boží spása (tedy spása od Boha) může být blízko, blizoučko.

Ještě bych rád něco k druhému čtení z Listu Židům. Tam jsme slyšeli: „Slovo Boží je živé, mocné, ostřejší než jakýkoli dvousečný meč...“ Když mluví sám Bůh, je to síla – ta největší. Ale nedá se měřit přístroji. Její účinek se projeví v srdci. Otevřme srdce Božímu slovu. Řekněme: „Pane, ať tvé Slovo zní v mém srdci. Ať se v mém nejhlubším nitru projeví jeho moc.“ Teď jsem po čase znovu viděl pořad „Na plovárně s Janem Hellerem“. Prof. Jan Heller byl velký znalec Starého zákona a moudrý člověk. V rozhovoru s Markem Ebenem velmi prostě a přitom výstižně hovoří o významu Písma. Doporučuji. Na internetu to najdete. Je to docela vyhledávaný díl. Tak tam prof. Heller na otázku, co člověku četba Bible dává, odpovídá něco v tomto smyslu: Když člověk často čte Bibli a přemýšlí o ní, přestává se bát toho, co bude... a smrti... a tak se stává svobodnějším. To je ono. Když člověk často a po léta čte Bibli, přestává se bát... Slovo Boží je živé a mocné... Každý, kdo mu otevře srdce, to zakusí. Otevřte srdce Božímu slovu. Tomu, které společně čteme, které nám jeho služebníci zvěstují. Boží slovo přichází velmi obyčejně, tiše a nenápadně, ale sílu má. Na to se spolehněte.

Pak tam bylo něco o trůnu milosti. To je Boží trůn a Kristův. V nebi. Odkud Bůh vládne. Kristův kříž a vzkříšení odhaluje, že tato vláda se uplatňuje láskou a milosrdenstvím. Smíme přistoupit k milujícímu Bohu. Bůh se k nám s láskou přibližuje. Nebojme se k němu přiblížit i my.

design by exarion.cz | 2009