Zamyšlení

DÍTĚ

Narození Páně (v noci) „Půlnoční“

Iz 9, 2-7/ Tt 2,11-14/ L 2,1-14

Každý rok čteme tuto noc stejný příběh. Co pro nás vlastně znamená?

Jeho STŘED tvoří DÍTĚ. CHUDÉ, BEZMOCNÉ, BETLÉMSKÉ MIMINO. JAKO BOŽÍ ODPOVĚĎ na všechny modlitby, otázky, naděje či strachy, na všechno lidské hledání a životní zápasy. Dítě? Jako Boží odpověď? Ano, BŮH JE JINÝ. To máte už v prvním čtení z Izajáše. Dějí se strašné hrůzy. Válka pustoší země i lidské duše. Lidé volají k Bohu o pomoc. A Bůh zaslibuje - Dítě. Nikoli vojevůdce, hrdinu, ale Dítě. Bezmocné Dítě. Takový je Bůh. Nebývá to s ním lehké. Ale kdo ho pozná, začne chápat, že právě tak to má být. BŮH ZACHRAŇUJE SKRZE DÍTĚ. MOC BOŽÍ SE NEJLÉPE UKAZUJE V BEZMOCI.

Ale zpět Lukášovu příběhu. TOTO DÍTĚ je NEJDŮLEŽITĚJŠÍ. V něm začíná naše spása. „Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v Městě Davidově.“ „Nám, nám narodil se,“ jak budeme zpívat.

NÁŠ SPASITEL. Toto jednoduché poselství máme prostě přijmout a nechat rozeznít ve svých srdcích. Sedněme si na chvíli o samotě. Zapalme si třeba svíčičku a prostě tiše opakujme: „Narodil se nám Spasitel.“ „Narodil se nám Spasitel.“ Nechme toto poselství prostě znít v naší duši. Vydržme to. Poselství nás „naplní“ a my si uvědomíme, co to znamená. Tak si uvědomíme, jak se nás tato událost týká. Naše dosavadní zkušenosti se budou ukazovat v nové perspektivě a nových souvislostech. Taky zažijeme pokoj a taky jiskřičku radosti.

Tuhle jedna paní povídala, že je podle ní smysluplnější slavit slunovrat než narození KRISTA. Vlastně tím řekla, že NEVIDÍ ŽÁDNOU SOUVISLOST MEZI NAROZENÍM KRISTOVÝM A SVÝM ŽIVOTNÍM PŘÍBĚHEM. Není sama. Bohužel. Jak lidi přesvědčit o opaku? Vysvětlovat? Argumentovat? Tak to „nefunguje“. Spíše otevřme srdce Ježíšovu příběhu. Dopřejte mu čas. Evangelium potřebuje čas. Lidské srdce taky. Všechno důležité potřebuje čas. NECHÁME-LI EVANGELIUM V NÁS PROSTĚ „PRACOVAT (neřešit, ale nechat „pracovat“), jako by se před námi (nebo v nás?) OTEVŘEL NOVÝ PROSTOR... netušené velikosti a krásy. Nikdo nám nebude muset nic vysvětlovat. TAK ZAČÍNÁ NAŠE SPÁSA.

KRISTOVO NAROZENÍ JE POČÁTKEM NAŠÍ SPÁSY. Kéž tuto spásu taky zakoušíme!

design by exarion.cz | 2009