Zamyšlení

BLÍZKOST Boží

Narození Páně (ve dne)

Žd 1,1-6/ J 1,1-14

BŮH SE NARODIL JAKO ČLOVĚK, ABYCHOM SE MY LIDÉ MOHLI NARODIT „DO BOHA“.

STVOŘITELSKÉ SLOVO SE STALO TĚLEM A UČINILO SI MEZI NÁMI PŘÍBYTEK.

To má dvě základní myšlenky:

Jednak: BŮH SE NÁM OD TEĎ (od Narození) DÁVÁ POZNAT V JEŽÍŠOVI. Chceš-li, člověče, poznat Boha, dívej se prostě na Ježíše, jak o něm svědčí evangelia, a drž se ho.“

A potom: BŮH VYTVÁŘÍ V JEŽÍŠOVI ZÁKLAD TRVALÉ BLÍZKOSTI. Nechce, abychom ho jen znali. CHCE NÁM BÝT BLÍZKO A CHCE NÁS MÍT BLÍZKO. Dosud blízkost Boží děsila. Nyní se stává radostí. KDO PŘIJAL BOŽÍ POZVÁNÍ DO BLÍZKOSTI, UŽ NENÍ SÁM.

K našemu lidskému bytí patří SOUNÁLEŽITOST a současně SAMOTA. Patříme k sobě. Není dobré člověku být sám. A přece. Každý se rodíme, žijeme a umíráme sami. Obklopeni láskou blízkých, a přece sami. Existují totiž „oblasti“, kam druhý člověk vstoupit nemůže. OD TEĎ VŠAK SMÍME ZAKOUŠET, ŽE BŮH JE NÁM VE VŠEM BLÍZKO. Pro Božího Syna to znamená KŘÍŽ. Pro nás to znamená vysvobození ze smrti. Nikdy nás neopouští jeho láskyplná Blízkost.

V JEŽÍŠI JSME POZVÁNI DO BLÍZKOSTI BOŽÍ. PŘIJMEME? NECHÁME SE UVÉST?

design by exarion.cz | 2009