Zamyšlení

Na cestě do svobody

Oktáv Narození Páně (1. 1.)

Nu 6, 22-27/ Ga 4, 4-7/ L 2, 15-21

Ježíš se narodil, když přišla plnost času. Bůh stanovil lhůtu a když se naplnila, poslal svého Syna. (Stejně tak Bůh stanovil lhůtu k jeho druhému příchodu ve slávě. Nevíme, kdy to bude. Ale až se naplní, Ježíš přijde je Pán slávy.)

Žijeme v čase. Podléháme jeho změnám. Každý máme Bohem vyměřených pár desítek let. Leccos můžeme my lidé ovlivnit svým umem, ale pořád narážíme na to, co ovlivnit nemůžeme (život, smrt, zdraví, nemoc, početí a narození dítěte, stárnutí, počasí, nestabilita světa). Minulý rok zažívala Evropa uprchlickou vlnu. Co přinese? V lidech se probudily strachy z neznámého... z možných nejistot.

Do tohoto našeho proměnlivého a nejistého života se narodil Bůh (Slovo). Přijal všechny ty nejistoty a proměnlivosti navždy za své a jak praví liturgické texty „prozářil je svým světlem“.

„Když přišla plnost času, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kdo jsou zákonu podrobeni...“

Sv. Pavel mohl mít na mysli jednak zákon Mojžíšův vzhledem k Ježíšovu židovství. Ale pak taky vzhledem ke Galatským (adresátům jeho listu) „zákon planet a elementů země“ symbolizující pohanské duchovní mocnosti. Člověk by dnes řekl: „My už nejsme tak primitivní. Jsme lidé vědy.“ Ano, ale dospěli jsme do bodu, kdy se ztratila optimistická víra v pokrok vědy a techniky.I my cítíme podřízenost zákonitostem, které nemůžeme změnit a ani postihnout (změny klimatu, dějinné a ekonomické zvraty...).Do toho všeho přichází v Ježíšovi Bůh, aby nás vysvobodil. Vysvobození nespočívá v tom, že tomu unikneme- vyhneme se, aleže se toho přestaneme bát. Ztratí to nad námi svou drtivou moc.Protože v Ježíšovi mezi nás přichází něco nového, co nás změní. Uvidíme život a svět z nové perspektivy. Ta změna začne vevnitř. Do našich srdcí Bůh pošle svého Ducha a ten nás uvede do důvěrné blízkosti Boží. Poznáme sílu větší než všechny ty síly světa. Skutečnou lásku.

Základní podmínkou k tomu však je víra. Bez víry tento způsob vykoupení nemůžeme vidět. Bez víry ho mineme. Víra je víc než názor. Víra nás vede z našich jistot do nejistoty a podrží nás v těžkých chvílích, kdy se ozve strach, až do času, kdy sami poznáme, že není se čeho bát. Víra je složitá a klopotná celoživotní cesta z lidských „jistot“ do Boží nejistoty, která se nakonec ukáže jako skutečná jistota. Ta cesta je těžká, ale možná. Proto se Ježíš narodil, abychom této cesty byli schopni. Narodil se, aby ji prošel před námi, a pak taky s námi.

design by exarion.cz | 2009