Zamyšlení

Milost za milost

2. neděle po Vánocích

Jr 31, 7-11/ Ef 1, 3-14/ J 1, 10-18

Liturgie vánočního období čerpá hlavně ze 2 základních textů: z příběhu o narození Krista (L 2) a z prologu Janova evangelia.

Dnes to byl opět prolog Jana (jeho druhá část). Jan, než začne vyprávět příběh Ježíše Nazaretského, představí nám tajemství Ježíšovy identity (Kdo je tento Ježíš). Tím zároveň ukáže, co NÁM tento Ježíš přináší. On totiž přichází pro NÁS (kvůli NÁM). Všechno, co on dělá nebo se s ním děje, má vztah k nám. K tomu, co jsme a máme být. Jeho prostřednictvím se stáváme tím, kým máme být. To je ta spása, že se měníme. Nikoli navenek, ale uvnitř. Pokud ho přijímáme, stáváme se mu podobnými.

Ale zpět k prologu Janova evangelia. Ježíš je „PLNÝ MILOSTI A PRAVDY...“ To znamená skrze něj poznáváme Boha, jaký skutečně je. Už to nejsou lidské představy a myšlenky o Bohu, ale Bůh sám. Jaký je Bůh? Stvořitel. Pán. Má rád své stvoření. Má rád nás a všechny a všechno. Má se svým stvořením ty nejlepší plány. Plným právem to sv. Jan ve svém 1. listu (např. 1 J 4,8) vyjádří slovy: „Bůh je láska.“ Láska tu netvoří nějaký přídavek, nýbrž vyjadřuje Boží podstatu. („Bůh nemůže než milovat,“ (sv. Izák z Ninive). Všechno, co Bůh je a dělá, není nic jiného než láska.)

V Ježíši je PLNOST milosti a pravdy. Tedy on sám je PRAMENEM. Nevyčerpatelným zdrojem těchto skutečností. S ním jsme pořád u zdroje. S ním nám nikdy nedojde milost a pravda.

Z JEHO PLNOSTI JSME PŘIJALI MILOST ZA MILOST. Tady už Jan k sobě přibírá apoštoly a všechny věřící. Ti všichni tvoří ono „my“. Tyto dary se v Kristu dávají všem, kdo o ně stojí. Všem. Ze všech časů a míst. I my do toho patříme. Otázkou zůstává, zda a jak z nich čerpáme, ale přístup máme všichni.

V Ježíši se nedává nic jiného než MILOST. Tedy naprosto gratis -zadarmo -bez zásluh. MILOST to je zalíbení a přízeň Boží. Jestliže Bůh je láska, pak milost znamená působení této lásky v nás. To není nic jiného než začátek nebe a ráje.

Toto nám může dát jen Ježíš. Toto slyšíme, abychom šli za ním a drželi se ho... vedli s Ježíšem rozhovor a naslouchali mu.

Nezapomeňte, že to je prolog Ježíšova příběhu. Také Ježíšovo narození je počátkem celého jeho příběhu. Nezůstane to jen u jesliček, pastýřů a andělů... Nový zákon (Žd 10,5.10) i zvěst církev nám tu „kazí vánoční idylu“. Říkají, že Slovo se stalo tělem, aby za nás mohl(o) zemřít. Tento Ježíš, plný milosti a pravdy, bude nakonec ukřižován (zemře jako odepsaná existence) a třetího dne vstane z mrtvých – skryt světu. Toto je celý příběh vtěleného Slova... Bůh nás volá právě na tuto cestou... Držet se tohoto Ježíše za všech okolností... Tak budeme mít podíl na PLNOSTI MILOSTI A PRAVDY... Tak se staneme chválou Boží slávy (Ef 1, 12). Nebudeme Boha jen chválit, ale staneme se chválou. Není to vůbec lehké, ale tak budeme mít podíl na PLNOSTI MILOSTI A PRAVDY... A to je krása.

design by exarion.cz | 2009