Zamyšlení

Ježíš a svatba

2. během roku C

Iz 62, 1-5/ 1 K 12, 1-11/ J 2, 1-11

Příběh o svatbě v Káně Galilejské je velmi bohatý. Obsahuje spoustu významových vrstev a souvislostí. Je příběhem o jedné málem nepovedené svatbě, ale taky o svatbě Beránkově; o víně jako ušlechtilém nápoji, ale taky jako znamení radosti a pospolitosti lidí v Božím království. A taky příběhem o svatebčanech a o Ježíšově Matce a Ježíšovi. Pak o začátcích a o koncích, o prvním a posledním. A nejspíš by se dalo pokračovat. Vidíte. Opravdu velmi bohatý text.

Vraťte se k němu doma. Zkuste s ním prožít celý týden. Každý den si ho přečtěte a zamyslete se nad ním. Postupně budete objevovat jeho hloubky a souvislosti. Tajemství Boží se pootevírají postupně a pomalu. Tomu, kdo hledá s upřímným srdcem a opravdovou touhou. Trpělivě a vytrvale.

Ježíš učinil na svatbě v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili. - Ukázal, kdo je. Celkem nenápadně. Na pozadí. Většina svatebčanů pila vynikající víno a netušila, odkud je. Maximálně si pamatovali: „Jo, na té svatbě, to bylo panečku víno!Avšak pro učedníky to byl zlom. Tehdy poznali, kdo Ježíš je. Plný slávy! To znamená: „Plný“ Boha. Ba, víc! V něm je Bůh. A to pro nás lidi. K naší spáse. K naší radosti. K našemu potěšení. K naší naději, svobodě a úlevě. Jedna věc je znát to třeba z kréda nebo katechismu. Jiná věc zažít to. Oni to zažili. Jejich víra tím rozhodně nebyla „hotová“. Ještě toho budou muset hodně projít. Až ke krizi kříže, pak přes zmatky se vzkříšením, až po seslání Ducha. Ale tady jejich důvěra v Ježíše dostala první výrazný impuls.

Kdo tento Ježíš je. V něm jsou skryty, jak později napíše sv. Pavel, všechny poklady moudrosti a poznání (sr. Ko 2, 3) V člověku Ježíši skrytě přebývá sám Bůh. Ježíš je víc a dává víc, než vidí oči. Každý člověk je víc, než vidí oči. Každý člověk nese v sobě hlubiny tajemství. Bible tomu říká: „Boží obraz.“ V Ježíšovi je nejen obraz Boží - čistý a dokonalý -, ale taky Bůh sám. Obraz i Zobrazený v jednom. Z tohoto zdroje přicházejí slova moudrosti, činy a znamení - a především láska, která překonala strach ze smrti a přijala svobodně kříž. - V něm jsou tyto poklady pro nás. Člověk se k nim nedostane rychle. Chce to čas. Chce to lásku. Chce to přijetí tohoto Ježíše. Být s ním. Přemýšlet o jeho slovech a činech. Hledat ho. Ptát se. Vést s ním rozhovor. Prostě poznat ho a nechat se jím poznat.

Právě k tomu nás příběh o svatbě v Káně Galilejské zve. Tento Ježíš nám má co dát. Tady - u něho - stojí za to hledat.

design by exarion.cz | 2009