Zamyšlení

Nadějné DNES...

3. během roku C

Neh 8, 1-3.5-6. 8-10/ 1 K 12, 12-31a/ L 4, 14-21

Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje. Víte odkud? Nechal se pokřtít. Pak se 40 dní postil na poušti a nakonec ho pokoušel ďábel. Tyto zkušenosti ho posílily. Lidsky, ale taky duchovně. Jako člověk se naučil nechat se vést Duchem. Přesně to potřebujeme i my.

Tak je v Nazaretě. Doma. Tady vyrůstal. Předchází ho skvělá pověst. Všichni ho chválili. „Copak, Ježíši, předvedeš doma? Jsme zvědaví.“

Podle svého obyčeje (ř. eióthos) šel v sobotu do synagogy. Ježíš má své obyčeje. Ze zvyku jde v sobotu do synagogy. My dnes zvyky a obyčeji poněkud pohrdáme. Dělat něco ze zvyku - třeba se modlit - „to není ono“. Všechno musí být spontánní a nadšené. To je přesně známka Ducha. Obyčeje a Duch nám nejdou dohromady. Ale proč? Dobré zvyky nám pomáhají. Ne vždycky se nám chce do kostela. Jdeme, protože jsme zvyklí. Protože tak to má být. A třeba pak zjistíme (doufám), že to stálo za to.

Jsme v synagoze a čte se ze svitku proroků. Zrovna z Izajáše začátek 61. kapitoly. Ježíš čte. Krásné slovo. Původně adresované lidem, co rezignovali. Říkali si: „Bůh nás nechal. Nic se nestane. Nic se nezmění k dobrému.“ Nic od Boha nečekali. Právě do této situace Bůh ohlašuje obrat – změnu k dobrému. Duch se dotkne srdcí a probudí naději a přinese lepší časy – svobodu a život.

Ježíš toto přečte a pak nastane moment, kdy se dívá na lidi a oni na něj. Říká se tomu setkání. Chvíle nabitá nadějí. TEĎ se to může stát. Stane se? Stane se v nás?

Dnes se toto slovo naplnilo,“ začíná Ježíš mluvit. DNES. Dnes Bůh začíná tento obrat. Mezi lidmi a v lidech, co slyší a přijímají jeho slovo. Dnes se to může stát, když přijmeme. Z Ježíšových úst a v moci Ducha to není jen slovo. Ono se to děje. DNES. Milostivé léto Páně. Odpuštění dluhů. Náprava pokřivených poměrů. A mnohem, mnohem víc. On to DNES otevřel a otvírá pro nás. Vychutnejme si je. Nádherný čas, kdy se věci mohou obrátit jiným (=dobrým) směrem. Začíná to slibně.

Jak to bude pokračovat? Uvidíme. Pokračování příště. (Pro děcka z pátečního náboža: Ťap ťú kontiňú :-)

design by exarion.cz | 2009