Zamyšlení

Nebojme se pouště...

1. postní C

Dt 26, 1-11/ Ř 10, 8b-13/ L 4, 1-13

V prvním čtení jsme dnes slyšeli vyznání starověkého Izraelce. Shrnuje to, co Izraeli Bůh daroval, co s ním - jeho předky - učinil. S nimi a taky s námi. „Byli jsme tuláci bez domova, dokonce otroci v Egyptě. Ale Bůh nás odtud vyvedl. Nebyla to žádná legrace. Museli jsme jít vodou a pak pouští. A nakonec nás přivedl do Zaslíbené země.Vyznávat víru znamená: vědět a říkat, co nám Bůh daroval a co s námi učinil. Říkat to Bohu, sobě navzájem i okolnímu světu. A radovat se z toho. A tuto radost sdílet. Výslovně se zmiňují lévijci a bezdomovci. Lévijci. To je chrámový personál. Nic nemají. Žijí z chrámu a toho, co jim Izraelci dají. A bezdomovci? Věřte mi. To jsou azylanti. Ti, co mezi námi hledají útočiště. Taky skoro nic nemají. To je velmi aktuální.

Ale zpět k vyznávání. Netřeba si extra vymýšlet slova vyznání. Stačí prostě mluvit o tom, co s námi učinil. CO S NÁMI UČINIL? - Víme to? Chceme to vědět? A sdílet?

Jsme ve vztahu s Bohem. Přes Ježíše. Jsme. A taky jsme vystaveni zkouškám. Na tomto světě Boha nevidíme a nevnímáme (kromě vzácných momentů). Tak o tomto vztahu můžeme někdy sami pochybovat.Je to pravda? Jsme skutečně ve vztahu s Bohem? Jak to můžeme vědět? Jak si můžeme být jisti?

Do toho přistupuje ďábel. To je z řeckého diabolos. Ten, co všechno pozpřehází a zmate... („durcheinander“) - Všemi možnými i nemožnými způsoby chce zpochybnit náš vztah s Bohem. Říká nám třeba: „Jsi ve vztahu k Bohu, che, che? Jen si to namlouváš. Bohu jsi ukradený. Fakt si myslíš, že Bůh je s tebou? Dokaž to! Žádej nějaké zvláštní potvrzení! Máš na ně právo.“ - To je pokušení. Patří k realitě lidství. Do toho vstoupil Ježíš. Vzal to za své, aby pro nás vybojoval vítězství nad ďáblem a my se mohli ve svých bojích o Ježíše opřít. A taky ho v tomto následovat.

Byl na poušti 40 dní. Postil se. Oslabilo ho to nebo naopak posílilo? Duch vedl Ježíše k přímé konfrontaci. Na poušti se všechno vyjevuje. Tam je jasno. Ukazuje se Bůh i ďábel. I to, co je opravdu v člověku. Zkouška v přítomnosti Ducha není nikdy lehká (je to zkouška), ale posiluje. Máme následovat Ježíše - v moci jeho Ducha. Nebojme se pouště. Nebojme se konfrontace. Nebojme se jasna.

design by exarion.cz | 2009