Zamyšlení

„Uvidět“ Boží dobrotu...

3. postní C

Iz 55, 1-9/ 1 K 10, 1-13/ L 13, 1-9

Dnešní čtení vám mohla připadat jako z nějakých hrozných zpráv. Poušť posetá hromadami mrtvol nevěrných Izraelců a to vše pak završeno Galilejci zmasakrovanými Pilátem při bohoslužbě a několika nešťastníky, na které padla věž v Siloe. Přesto jde v těchto čteních o něco jiného než o horor. Ze všech 3 zní výzva k pokání. Dokud je čas. Všichni totiž můžeme skončit rychleji, než bychom si představili.

Jistě ta připomínka konce znepokojuje. A volání k pokání na nás – zkušené návštěvníky bohoslužeb – zas až tak moc nepůsobí, nebo ne? „Vždyť to přece děláme pořád! Tak co po nás ten Pán Bůh chce!?“ Ale pořád se na to můžeme dívat 2 způsoby. Buďto jako na hrozbu nebo jako na šanci. Jednak jako že nás Bůh takovým drsným způsobem „tlačí k pokání“. Ale taky jako že nám v Ježíšovi dopřává tento čas jako novou příležitost. Jak to tedy je? Jak to přijmeme? Volbu máme ve svých rukou.

Pokání začíná už tím, že přestanu Boha vidět jako toho, „kdo mi kazí život“. Tato překroucená představa byla do našeho podvědomí vtisknuta při Pádu. Jak říkal ten mazaný Had už naší pramáti: „Jakže Bůh vám zakázal...? No, ten Bůh, nic vám nedopřeje, vy moji chudáčkové...“ Ale Bůh takový není. Pokání znamená začít „vidět“ Boha JINAK. Jako toho, kdo pro nás připravuje něco lepšího a zajímavějšího. Uvěřit tomu...

Naše postavení v tomto životě je hodně nejisté. Pořád „balancujeme“ nad propastí smrti. Ježíš nám přináší poselství a sám je tím poselstvím, že to s námi Bůh myslí dobře. Chce nám dát to nejlepší. Pravda, ve své lásce nás často vede na hranice našich možností, na samý okraj propasti. Ale nikdy ne proto, aby nás „potopil“. Spíš proto, abychom vyrostli ve své důvěře a víc ho poznali.

Pokání znamená taky: opustit jistotu svých příliš malých představ (i náboženských), obranných mechanismů a vydat se Bohu všanc... risknout to s Ním... a zakusit tak, že on „neucukne“ a nenechá nás padnout, protože JE OPRAVDU DOBRÝ.

Pane, skrze svého Syna nás zveš k proměně smýšlení, pomoz nám, abychom se ve tvém Synu také ve svém smýšlení opravdu obnovovali. Jinak toho zřejmě nejsme schopni.

design by exarion.cz | 2009