Zamyšlení

Ježíš nade vše?

5. postní C

Iz 43, 16-21/ Fp 3, 7-14/ J 12, 1-8

Vypadá to jako epizoda při večeři. Co my s tím? Jen to tak vypadá.

Ježíš je na večeři u přátel: Lazara, Marie a Marty (toho Lazara a té Marie a Marty). Tu Marie pomaže při večeři Ježíšovi nohy olejem z pravého nardu (=rostlinka Nardostachys iatamansi z čeledi kozlíkovitých, rostoucí v Himalájích, vyhledávaná pro své léčivé účinky i pro svou výraznou vůni). Opravdu hodně drahým olejíčkem. Jestli byl denár mzdou za celodenní práci, pak tady máme flaštičku kosmetiky za roční mzdu – vylitou na Ježíšových nohách. Taková pošetilost! Takové plýtvání! Jaký to všechno má smysl!?

Je to prorocký čin.Uchovala to k mému pohřbu“, řekne Ježíš. Velikonoce se přiblížily. U nás. I v evangeliu. Ježíš bude brzy zabit a pohřben. Kdopak myslí na jeho pohřeb? Tato Marie. Projevila úctu a lásku k Ježíšovi.

Může to trochu (někdy i dost pobuřovat), ale základem křesťanství není soubor idejí, nýbrž Kristus. Můžeme upřesnit, že to je láska Krista k nám a naše opětování této lásky. Z toho se rodí všechny hodnoty, nauka, etika, liturgie, způsoby slavení a uctívání, křesťanská kultura a životní styl. Ze vztahu ke Kristu. Můžeme zastávat sebeušlechtilejší hodnoty, můžeme pomáhat tisícům chudých, ale bez lásky ke Kristu to jde mimo.

Dnešní evangelní čtení nám klade základní otázky:

Máme rádi Krista?

Toužíme po něm?

Dokážeme mu dát to nejcennější, co máme?

Tady můžu navázat ještě pár větami ke čtení z Pavlova listu Filipským. Cokoli považoval dříve za zisk, odepsal poté, co poznal Krista, jako ztrátu. Úplně změnil pohled na všechno. Když poznal Krista (= navázal s ním vztah), odepsal všechno, čeho si dosud vážil, jako smetí. Aby bylo jasno, Pavel tím neříká, že by to nemělo hodnotu. Neznehodnocuje tím „ty věci“ (třeba své židovství, své vzdělání, svou zbožnost). Jen ukazuje, jakou hodnotu má Kristus. Ten je nade vše. Pavel je fascinován Kristem natolik, že se nebojí ani utrpení. Být s Kristem navždycky, stojí za to. Tomu se nebojí odevzdat to nejlepší. Kristus je nade všechno.Kristus vám za škodu stojí. Stokrát víc slibuje.Kristus nade všechno. Pavel to prožil a poznal. Stejně jako apoštolové a svatí.

Co my? Vidíme to taky tak? Je pro nás Kristus nade všechno? Dokonce nad naše pohodlí, bezpečí či pokoj - i nad náš vlastní život?

Položme si znovu ty základní otázky a odpovězme si na ně upřímně:

Máme rádi Krista?

Toužíme po něm?

Dokážeme mu dát to nejcennější, co máme?

Mohou se stát dobrým východiskem pro naše pokání.

design by exarion.cz | 2009