Zamyšlení

Proměněné utrpení

6. postní C

(Dominica Palmarum)

L 19, 28b-40/ Iz 50, 4-9a/ Fp 2, 5-11/ L 23, 33-49 (passio - centrální část)

Začínáme Svatý týden nebo taky Pašijový. Máme soustředěně myslet na Kristovo utrpení. To není lehké téma. „Kdyby se nám to opravdu podařilo, tak bychom to sami nepřežili,“ (P. J. Reinsberg). Utrpení je něco, čemu se naše nátura „brání zuby nehty“. Nechceme trpět a většinou ani nepřejeme utrpení druhým. - Přesto. Žijeme ve světě krásném, ale taky krutém... Tak jsme denně svědky nebo se nám aspoň z dálky dostávají zprávy o utrpení.

Kristus své utrpení přijal dobrovolně a svobodně. A víc: učinil ho projevem lásky – k Bohu i lidem. To je ten div. Že to je možné – učinit utrpení projevem lásky – ale ještě víc: ono se to stalo. Skutečně do svého utrpení Ježíš přijal všechnu Boží lásku a dal do ní všechnu lásku svou. Tím je přemoženo zlo. Kristův způsob „uchopení utrpení“ zjevuje pravou moc a důstojnost. Není to ubohý chudáček. Právě ve svém utrpení je Král. Svým křížem přemohl zlo a smrt. Jinak než bychom si představovali (ale to u něho často bývá.) Zevnitř - u samého kořene. Tam, kde se zdá, že triumfuje zlo, nenávist, arogance, lhostejnost a hrůza smrti, tam Kristus otevírá svobodný, duchovní prostor. Otevírá ho pro nás lidi. Porozumíme? Vstoupíme do něj? Přijmeme jej jako výchozí perspektivu? Prožijeme i my toto jako zázrak a skutečný obrat? Sem nás má dovést rozjímání nad Kristovým křížem.

Bohu díky je od onoho dne Kristova ukřižování v našich společných dějinách i našich osobních životech otevřen prostor lásky a svobody. Žádné utrpení, nic zlého, žádná smrt jej nemůže narušit a uloupit nám ho. Žádná zloba, žádná bezvýchodná a zoufalá situace, nikdo a nic nemůže nás oddělit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu
(srov. Ř 8, 39).

Proto i pašije - příběh o kruté a nespravedlivé popravě Ježíšově - jsou evangeliem; tedy „dobrou a osvobozující zprávou“.

Kéž tomu v tomto letošním Svatém týdnu více a lépe porozumíme!

Kéž se staneme vnímavějšími a solidárnějšími s utrpením lidí ve světě!

Ale kéž také v tom všem utrpení kolem nás neztrácíme důvěru a naději!

design by exarion.cz | 2009