Zamyšlení

Bezedná propast Boží lásky

(Boží hod velikonoční)

Sk 10, 34-43/ Ko 3, 1-4/ L 24, 1-12

Kristus vstal z mrtvých! Pro nás to začalo prázdným hrobem. Ženy jdou dokončit pohřeb. Kosmeticky do-upravit tělo zemřelého Ježíše. Nic nenasvědčuje tomu, že by čekaly něco víc. Apoštolové ti zůstanou „doma“. Ani tam nejdou. Ženy přijdou k hrobu... a... nenajdou tělo. Ježíš není v hrobě. Slyší poselství: „Nehledejte ho mezi mrtvými. Není tam. Je vzkříšen.“ - Jdou to říct apoštolům a těm jejich slova připadají jako „babské tlachy“. Nevědí si rady se vzkříšením. Nedivme se tomu. Vzkříšení je něco naprosto NOVÉHO. Jak si představit vzkříšení a Vzkříšeného? Není v hrobě. Dobře. Není mrtvý. Dobře. Kde je? Jak je? Jsme příliš fixovaní na tento viditelný, fyzický svět, že si nic jiného nedovede představit.

Co vzkříšení znamená? Teolog by řekl: „Otevřela se nová dimenze života.Nový život. V Bohu a s Bohem. Vzkříšení znamená, že máme budoucnost. To je nejlepší je teprve před námi. Kristus byl vzkříšen. A také my budeme vzkříšeni. I naši zesnulí. Nový život začal. I pro nás. I my na tom máme podíl. Zatím je to skryté. Nevidíme. (Kdybychom i viděli asi bychom nechápali.) Ale už se to děje v nás. Nikdo na nás nic nepozná. Jen Bůh to vidí. Jednou se budeme sami divit.

Zatím jsme na cestě. Jak jsem včera říkal: Na hraně. Balancujeme na okraji propasti. A přece je to v něčem jiné. Propast, nad níž balancujeme, se ve světle vzkříšení ukazuje jako propast Boží lásky. Nemusíme se bát. Až padneme, padneme do Boží náruče a Bůh nás zvedne a podrží... láskyplně a navždy. To je vzkříšení.

Ale nespěchejme. Setrvejme pěkně u prázdného hrobu. Snažme se vnímat, jak je to všechno otevřené... a všechny ty otázky a rozpaky. Jsme ve tmě a začíná svítat něco nového...

design by exarion.cz | 2009