Zamyšlení

Oslepující světlo... kdosi ve tmě na břehu...

(Setkání se Vzkříšeným)

3. velikonoční C

Sk 9, 1-20/ Zj 5, 11-14/ J 21, 1-14

Dnešní čtení byla opět dlouhá a hutná. Času je dnes málo. Co z nich vzít?

První bylo o obrácení Pavla. Zjevil se mu vzkříšený Kristus. Jako oslnivé, oslepující světlo a mocný hlas. To ukazuje autoritu a moc, jakou Vzkříšený má. Pavel sloužil Bohu, ale myslel si, že Ježíš nemůže být od Boha. Nyní poznal, že se mýlil. Celý jeho život to obrátilo, jak se říká, „naruby“. Stal se z něj apoštol národů. I my přes Thessaloniku a Konstantina s Metodějem přijímáme užitek z jeho obrácení.

Všimněme si, že Pavla na jeho cestě vyhledal sám Kristus. Vzkříšený Ježíš už nepatří do našeho fyzikálního světa, ale vstupuje do něj. Vyhledává lidi a proměňuje jejich životy. O tom svědčí Nový zákon a pak taky dějiny církve. Každé to setkání se Vzkříšeným nese osobité znaky. Nedá se zobecňovat. Nedá se naplánovat. Ale vždycky to jde do hloubky. V evangeliu dnes bylo, jak se ukázal některým učedníkům na břehu Galilejského moře. Nevíme, proč tam byli. Nevíme, kdy se to stalo. Prožívali nějakou krizi svého poslání? Nedařila se jim misie? Navíc to vypadá, že 21. kapitola tvoří jakýsi dodatek k Janovu evangeliu. Mnoho otázek, málo odpovědí. Podstatné je, že Kristus k nim přišel, zavolal je a setkal se s nimi. A toto setkání je posílilo a jak se dnes říká, „posunulo je dál“.

Vzkříšený Pán vstupuje do cesty lidem. Smíme doufat, že totéž dělá i dnes. Jistě se to v něčem odlišuje od zjevení apoštolům. Oni viděli a mohli si dokonce sáhnout. To my nemůžeme, alesetkání je setkáním i bez toho. Vzkříšený zasahuje naše srdce. Ale tím nemyslím citové dojetí. „Do srdce“ znamená „do hloubky“. Dotýká se samého základu naší bytosti. Člověk to cítí. Někdy to zabolí. Vždycky nám to rozhodí náš „vnitřní myšlenkový systém“, ale nakonec to sytí duši. Otevírá to něco v nás, co třeba neumíme pochopit, ale dáváme tomu různá jména – třeba „ráj srdce“ (v návaznosti na starší tradici i J. A. Komenský). A ten v nás bude připomínat, že je nebe, že je skutečné a krásné a hlavně, že my tam taky díky Kristu patříme.

design by exarion.cz | 2009