Zamyšlení

Nejlépe opečováni...

4. velikonoční C (Jubilate)

Sk 9, 36-43/ Zj 7, 9-17/ J 10, 22-30

Evangelní čtení nám dnes Ježíše ukazuje jako dobrého pastýře. To je hlavní téma této neděle. Každý rok se o 4. neděli velikonoční čte z Jana 10. kapitoly o dobrém pastýři. Také se tuto neděli máme obzvláště modlit za nová povolání.

Pro nás je pastýřina čímsi skoro exotickým. (Už jen nejstarší lidé z venkova vzpomínají na to, jak v dětství pásli kozy.) Ale v Izraeli Ježíšovy doby byl leckdo pastýř a každý pastýře znal. Byla tvrdá, náročná práce a při tom se na pastýře ostatní dívali zpatra.

Tak Ježíš je dobrý pastýř. Pochopitelně jde o obraz. Co nám chce říct? Ježíš se dobře stará o své lidi. Tedy i o nás. Jako pastýř o ovečky. Jsme-li s ním, chrání nás před šelmami. Za nic na světě by nás nedal. Zná nás a zajímá se o nás. Má na nás čas. To už hodně znamená. Ale on dává ještě víc. A hlavně přemáhá naši smrt. S ním máme už nyní podíl na věčném životě. Zatím si ho (=ten věčný život) neuvědomujeme, protože máme zatím tento. Ale, až umřeme, ukáže se nám ten věčný život. Už nyní nás osvobozuje Ježíš od smrti a ode všeho, co nám nahání strach. Když se v nás zvedne strach (a kdo z nás se nebojí?), říká nám Ježíš: „Neboj!“

Tak to je dobrý pastýř. Věřím, že každý tu můžeme najít to, co potřebujeme: ochranu před šelmami, to, že nás za nic nedá, že se o nás zajímá a zná nás a že nám dává život přemáhající smrt.

Víte, že to je jeden z nejčastějších a nejstarších vyobrazení Ježíše v římských katakombách? Jedno vyobrazení mi obzvlášť utkvělo v srdci. Pastýř sedí pod stromem a hraje na píšťalový nástroj. Pravdivou a krásnou hudbou evangelia k sobě přivádí své ovečky [náhrobek Domiciliny katakomby, 3. st.po Kr.]. Žádné nucení, hrozby a tlak. Klid. Hudba. „Moje ovce slyší můj hlas a jdou za mnou a já jim dám věčný život...

Dnešní čtení nám ještě odhaluje Ježíšův zdroj. Ukazuje nám, odkud se toto silné, dobré a krásné v něm bere. „Já a Otec jedno jsme.“ Ježíš miluje Boha a přijímá lásku Boží. Tak je v něm Bůh. To je zdroj bytí, života a síly – a hlavně lásky – skutečné lásky. Bůh naplňuje celý Ježíšův život. Ježíš je Bohem uchvácen a je to poznat ve všem, co říká a dělá. Tato síla přemohla taky Ježíšovu smrt a přivedla ho ke vzkříšení. Právě toto nám přináší - a ještě víc: dává nám to, začleňuje nás do toho. Do mocné, osvobozující a životodárné lásky Boha. Zdá se, že to v tomto světě nic není, ale jen zdá. Kdo to zakusil, i když to není lehké a přináší to problémy, za nic by neměnil. Ježíš si získal jeho srdce – pravdivou a krásnou „hudbou evangelia“.

Kéž k takovým patříme i my! Kéž vytrváme při Dobrém Pastýři!

design by exarion.cz | 2009