Zamyšlení

Vzhůru do nebe...

Nanebevstoupení Páně

Sk 1, 1-11/ Ef 1, 15-23/ L 24, 44-53

Ježíš dokončil své dílo na zemi.

Stal se člověkem jako jsme my. Obstál ve zkoušce svobody, v níž jsme padli. Byl věrný Otci až k smrti a to smrti na kříži (=té nejpotupnější). A Bůh se k němu přiznal. Vzkřísil ho z mrtvých a uvedl do slávy věčného života.

Ježíš dokončil své dílo na zemi. Položil spolehlivé základy nového společenství lidí s Bohem a uvedl nás do něj.

Čtyřicátý den po Vzkříšení (právě dnes to slavíme) odešel na nebesa k Otci. Nyní je tedy v nebi, ale neopustil nás. Je v nebi jako první z nás. Ve svém srdci nás tam vynesl s sebou. S ním jsme tam tedy i my – „vysoko nade všemi mocnostmi a silami“. On je hlavou obnoveného lidstva a celého tvorstva a my jeho součástí. Vtahuje nás mocí své vítězné lásky do „tance obnoveného tvorstva“.

Současně je s námi i tu na zemi. Nabízí a dává svého Ducha. Zevnitř nás obnovuje. Spojuje mocí tohoto Ducha roztříštěné vztahy a vazby a tvoří novou jednotu – církev. Tvoří ji nedokonalí, nehotoví lidé a přece je ona jeho tělem a dokonce jeho plností. On přivádí k naplnění všechno. Nástrojem k tomuto dílu je právě – církev. Protože nejde o nic jiného než o dílo lásky – svobodné lásky, která přijímá Boží dílo a dovoluje Bohu, aby na nás dál „pracoval“. V síle této Boží lásky má být v tomto světě dosvědčováno, že Ježíš nám zprostředkovává život, pro který jsme všichni stvořeni, po kterém v největší hloubce srdce touží každý člověk...

I my máme dosvědčovat, že u Ježíše můžeme najít trvalé štěstí. Protože žijeme v padlém světě a sami jsme taky upadli (každý jsme nějak svůj život „zbabrali“), znamená to pro nás nejprve odpuštění a pokání. Pokání je nový začátek. Ten si nemůžeme udělat sami. Ten nám může dát jen Bůh. A on ho dává – v Ježíšovi. Toto máme dosvědčovat.

Ježíš je v nebi. My na zemi. A přece nás On neopustil. Jsme na cestě do nebe. Na této cestě nás posiluje poznání, že Boží láska je silnější než naše hříchy a hříchy světa. Smíme se Ježíšovi odevzdat a nechat se „vtahovat do nebe“ – a pak už budeme navždy s Pánem.

design by exarion.cz | 2009