Zamyšlení

Pod vlivem DUCHA...

Svatodušní svátky

Sk 2, 1-11/ Ř 8, 14-17/ J 14, 8-17

O Letnicích, které slavíme právě dnes, se završuje významná etapa Božího spásného plánu. Kristus na zemi dokonal své dílo a nyní Vzkříšený a Oslavený z nebe sesílá plnost Ducha. Bez odměřování, bez přídělu. Pro každého, štědře a velkoryse. Každý kdo chce, může brát z nevyčerpatelné studnice Ducha.

Podívejme se na to, co z onoho letničního seslání Ducha pro nás vyplývá a co to znamená pro náš život (víry).

Bůh nás tolik miluje, že se s námi chce sjednotit a sdílet svůj život. Tím nás proměňuje a činí schopnými věčného života s Bohem; věčné radosti; života „Dobra, Pravdy a Krásy“. Když říkám, že nás činí schopnými, myslím tím všechno, co jsme a co k nám patří, všechny naše vztahy a vazby, všechno, co tvoří náš svět. Všechno to bude nakonec naplněno Bohem a proměněno do nevýslovné Krásy...

Celý tento proces – celý nový svět – začíná v nás – vevnitř. Duch svatý vstupuje nejprve do našeho vnitřního světa a života... Probouzí v nás důvěru, svobodu a – až se mi chce říct - bezstarostnost Božích dětí. Probouzí to v nás a pomáhá to uchovat při životě. Proto se mu říká Pomocník, Utěšitel, Zastánce. Pod jeho vedením smíme Bohu říkat: „Abba, Otče, Tati.“ Nejde pochopitelně o to slovo, ale o to, co je za tím; o toto vnímání a tento postoj k Bohu. Stali jsme se mu blízkými a drahými, milovanými dětmi. Ať se s námi děje cokoliv, Duch v nás uchovává vědomí účasti na Boží spáse. Duch nám připomíná, že jsme v procesu, který vyústí do spásy a vzkříšení těla. Připomíná nám, že nás Bůh miluje a že jsme touto láskou zahrnuti a obklopováni.

Působení Ducha nás neuchrání bolestí a zkoušek, ale dá nám v nich zažít Boží přítomnost a posílí důvěru, že Bůh své dílo na nás završí.

To jistě moc potřebujeme. Ale to není všechno. Tato zkušenost Ducha není samoúčelná. Právě z ní můžeme a máme vydávat svědectví. Máme říkat druhým lidem, že Ježíš je opravdu Syn Boží, že víra v něho osvobozuje a zachraňuje. Tak dostanou i druzí lidé možnost vejít do tohoto Božího díla a zakusit Ježíšovu spásu.

Smíme věřit tomu, že Duch nás touží naplnit a konat na nás Boží dílo. V této důvěře mu otvíráme svá srdce:

„Pane, Duchu svatý, naplň nás a konej v nás Boží dílo.

Naplň každého z nás jednotlivě.

Naplň naše vztahy, naše rodiny, naplň i svou rozdělenou církev.

Přijď, Pane, Duchu svatý!“

design by exarion.cz | 2009