Zamyšlení

Věčná slavnost Lásky: TROJICE

Trinitatis C

Př 8, 1-3. 22-31/ Ř 1, 1-6/ J 16, 12-15

Dneska to bude náročnější. Prosím o mnoho trpělivosti. Nejprve si uděláme malé opakování. 7 nedělí jsme si připomínali Ježíšovo vzkříšení a jeho důsledky pro nás. Sami jsme zatím vzkříšením neprošli, ale máme na něm podíl. Vzkříšený Pán svou mocí už nyní obnovuje. Děje se v nás jeho (=Ježíšovou) mocí to, co je skutečně dobré a nadějné a ústí do věčné radosti.

Minulou neděli jsme si připomínali dar Ducha. Vzkříšený poslal a posílá svému lidu plnost Ducha. Skrze tohoto Ducha je Bůh přítomný mezi námi a v nás a jedná.

Dnes slavíme nejsvětější Trojici Boží. Přemýšlíme o něčem- někom, kdo nás nekonečně přesahuje, a přece se nám přibližuje. Bůh je jeden, ale není sám. Děje se v něm věčný dialog a vzájemné sdílení Otce a Syna v Duchu svatém.

Z vlastní zkušenosti víme, jak je krásné najít vztah – milovat a být milován. Jak to člověka naplňuje! Jakou to dává jistotu, sílu a chuť do života! Takovou lásku vnímáme jako zázrak... j Plným právem. Zkusme si vybavit tuto zkušenost. Pak ji zkusme „vynásobit nekonečnem“. Nepodaří se nám to, ale aspoň se tomu trochu přiblížíme. Láska v Bohu je krása nad krásu a skutečné štěstí... nic lepšího nemůže být. A ono je to při tom stále lepší. Sem nás směřuje víra v Trojici. Toto se před námi, přestože to náš rozum nebere, otevírá: věčný život v Bohu a s Bohem.

V evangeliu jsme slyšeli, že Duch nás uvádí do veškeré pravdy... oznámí nám a připomene Kristovo slovo. To znamená, že nám to dá zakusit. Kristus pro nás nebude minulostí, ale stane se přítomností. Zároveň v tom prožijeme závdavek budoucnosti - věčné budoucnosti. A kde se to vezme? Duch sdílí s Ježíšem jeho slova a myšlenky a Ježíš zase sdílí s Otcem to Otcovo. A Duch, aniž by jim to vzal, sdílí to s námi. Taková harmonie lásky! Tak přirozená! A krásná! A my jsme do toho pozvaní.V Bohu je věčná slavnost a věčná hostina. Nám a všem lidem a ostatním tvorům je adresováno pozvání. Kdo slyší a přijímá, může už nyní vstoupit, protože Duch byl dán a skrze něj se rozlévá do našich zraněných a malých srdcí nekonečná láska z Boha.Nekonečné moře lásky se rozlévá do našich malých kaluží...

design by exarion.cz | 2009