Zamyšlení

Tělo a Krev...

Těla a Krve Páně

Gn 14, 18-20/ 1 K 11, 23-26/ L 9, 11b-17

Slavnost Těla a Krve Páně nás motivuje k rozjímání o tajemství eucharistie.

TAJEMSTVÍ EUCHARISTIE je tajemstvím Kristovy přítomnosti v jeho církvi (mezi námi) a Kristovy účasti na našem životě a naší účasti na životě Kristově.

Tradiční biblická čtení pro tuto slavnost nabízejí jednak předobrazy eucharistie (Gn 14 a L 9) a pak také skutečnost eucharistie samotnou.

K předobrazům:

a) Malkísedek, (jeru)šálemský kněz Nejvyššího Boha, přináší oběť chleba a vína (základních potravin a symbolů života a radosti ze života). V tom se stává věčným předobrazem budoucí Kristovy oběti (Krista jako obětníka a současně jako oběť dávající život.)

b) Různá Ježíšova stolování s učedníky a se zástupy, s lidmi nemocnými, hříšnými a všelijak vzdálenými od Boha, kteří za ním přišli (dnešní evangelium). Při těchto stolováních se ukazuje, že On sytí hladové. On dává sílu k životu. Odtud je jen krůček k poznání: „Vždyť je to vlastně On, kdo je chlebem i silou a životem vůbec.

Ke skutečnosti eucharistie samé:

Eucharistie (Večeře Páně) vyjadřuje myšlenku: Smíme žít z Ježíšovy oběti - obětující se lásky - tedy: Smíme žít z Něho samotného. Toto se nám zpřítomňuje v eucharistii. Při každém jejím slavení a přijímání se to děje „tady a teď“, dokud Pán nepřijde a my nevstoupíme naplno do Božího království.

Nelze uchopit planoucí oheň, ale lze se ohřívat v jeho teple.

Nelze uchopit tajemství eucharistie, ale lze setrvávat v tajemné přítomnosti Krista.

U Tomáše Špidlíka (Eucharistie. Lék nesmrtelnosti s. 36-37) jsem četl, že v syrské církvi (!) při podávání eucharistie říká kněz komunikantovi: „Přijmi žhavý plamen!“ Žhavý plamen. Jak inspirující přístup k eucharistickému tajemství!

design by exarion.cz | 2009