Zamyšlení

Mlha nad řekou a nebe

18. během roku C

Kaz 1, 2. 2, 21-23/ Ko 3, 1-5. 9-11/ L 12, 13-21

(Upravené kázání z roku 2010)

Čtení této neděle mají společné téma: ŽIVOTNÍ JISTOTY. CO NÁM DÁVÁ SKUTEČNÝ POCIT ZAJIŠTĚNÍ? A jak se to srovnává se Slovem Božím?

Nejdřív jsme slyšeli Z KNIHY KAZATEL. Snad něco o ní obecně. Není skeptická, jak někteří říkají („Velepíseň skepse“), nýbrž REALISTICKÁ. Židé ji čtou na SVÁTEK STÁNKŮ (Sukkót), což je podzimní sklizeň vína a oliv. To bývá veselo. V takové chvíli opojení nezaškodí připomenout si, jak to s námi vypadá. „POMÍJIVOST, SAMÁ POMÍJIVOST...“ Celý náš život na tomto světě a všechno, co máme a čeho jsme dosáhli... všechno tady na zemi... je POMÍJIVOST a samá POMÍJIVOST. Hebrejské slovo překládané jako POMÍJIVOST (hebr. hevel) by se mohlo přeložit také jako OPAR, MLHA, PÁRA. Všechno tady je jako MLHA NAD ŘEKOU... Mlha vytváří nádherné efekty. Taková slunná rána na konci léta mají svou poezii. Jednou jsme byli poslední srpnový týden na Lipně. To vám byla ráno podívaná! Každé ráno jsem na to užasle hleděl, jak se nad hladinou tiše vznášejí cáry mlhy. Pak se z nich začalo vynořovat ranní slunce. Mlhy se pomalu rozplývaly a najednou z nich nezůstalo NIC. TAK JE TO SE VŠÍM: S VĚCMI, KTERÉ NÁS POTĚŠUJÍ, S DROBNÝMI I VELKÝMI RADOSTMI ŽIVOTA, STEJNĚ TAK I SE STAROSTMI. Kniha Kazatel nás jen chce upozornit: UŽÍVEJTE VĚCI SVĚTA S ROZUMEM A NEZAPOMEŇTE, ŽE TO POMÍJÍ. NEČEKEJTE OD SVĚTA VŠECHNO. Přestože se zdá veliký a krásný, naplnit lidské srdce opravdu nemůže. TO MUSÍTE HLEDAT JINDE. Lze to najít, ale u někoho jiného.

Teď k EVANGELIU. To dnes začalo sporem o dědictví. To mnozí znají. Kolik trápení a kolik odcizení z toho někdy v rodinách vznikne! Ježíš odmítá nechat se do něčeho takového vtáhnout. To není jeho poslání.

KLÍČOVÉ SLOVO:MĚJTE SE NA POZORU PŘED KAŽDOU CHAMTIVOSTÍ, NEBOŤ I KDYŽ ČLOVĚK MÁ NADBYTEK, NENÍ JEHO ŽIVOT ZAJIŠTĚN TÍM, CO MÁ.“ Pocit jistoty a zabezpečení, který člověku dává majetek a peníze, je klamný. Za peníze si lze leccos koupit, ale život ne. Člověk může shromažďovat peníze, věci, zážitky a pak může jednoho dne zjistit, že JEHO ŽIVOT BYL A JE ZOUFALE PRÁZDNÝ... Zjistit, že jsem žil pro NIC, pro naprostou prázdnotu, že se všechno, pro co jsem žil, rozplynulo jako mlha nad vodou a že už to nepůjde spravit, musí být strašné.

Ježíš v evangeliu mluví o boháčích, kteří jsou CHUDÁCI PŘED BOHEM. Dosl. NEJSOU BOHATÍ SMĚREM DO BOHA (ř. eis theon plútón). Bohatý je ten, kdo směřuje do Boha, kdo hledá život s Bohem, kdo žije pro Boha. Ještě jinak řečeno: kdo se sdílí, KDO MILUJE.

A EPIŠTOLA (druhé čtení) nám připomnělo, co se s námi stalo. Když jsme se rozhodli pro Krista, spojili jsme svůj život s jeho životem, začal nám skutečně nový život, jehož cílem je nebe. Proto apoštol vybízí: „HLEDEJTE TO, CO JE NAHOŘE NAD VÁMI“ (=v nebi; ř. ta anó); Na to myslete a ne na to, co je na zemi. Pro běžného člověka se NEBE zdá neskutečné. Nikdy jsme ho neviděli. Jen jsme o něm slyšeli. A navíc ho máme spojeno se zkreslenými představami. OBLÁČKY, HARFIČKY, ANDĚLÍČCI... Ne, tak ne. Nebe to je plnost života v Bohu. Jestli se nám tento svět zdá zajímavý a krásný, pak nebe mnohem víc. Je tonejskutečnější skutečnost, nejkrásnější krása, kterou nikdo a nic nemůže zkazit nebo zakalit! MYŠLENKA NA NEBE OSVOBOZUJE A DÁVÁ NAŠEMU ŽIVOTU HLOUBKU A VÝŠKU. Činí jej nadějným a radostným. Upíná nás k tomu, co nám nikdo a nic nemůže vzít.

Můžeme a máme se těšit se z „pozemských věcí“, vážit si jich, ale nefixovat se na ně. PŘIPRAVUJÍ NÁS NA NEBE, KTERÉ JE ALE MNOHEM ZAJÍMAVĚJŠÍ.

design by exarion.cz | 2009