Zamyšlení

Neztrácet odvahu a naději...

33. během roku C

Mal 3, 19-21/ 2 Te 3, 6-13/ L 21, 5-19

Dnešní čtení nám připomínají „TEN DEN“. Týká se nás všech. PŘÍCHOD PÁNĚ (ř. parúsia). Vrcholné SETKÁNÍ. Vrcholný MOMENT PRAVDY. Ať už společný v dějinách nebo osobní v naší smrti. Přijde, ať chceme nebo ne. Uvidíme na vlastní oči Pána, ve kterého jsme věřili. Ukáže se, co v nás je. JAKÉ TO BUDE? To záleží taky na nás. Ústy Malachiáše Bůh říká: „Vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti se zdravím na paprscích...“ Bát se Jména znamená mít úctu k Bohu a řídit se jeho přikázáními. Milujme Boha a bližní a bude to den radosti, uzdravení... To nejlepší. Smíme se těšit na to nejlepší.

Ale co do té doby? Nebude to lehké. Přijdou zmatky - veliké a děsivé - a projeví se mnohé zlo. A protože nám Pán záměrně neřekl, kdy ten den přijde, bude nás lidi hrozně lákat hlavně, jak dlouho ještě to bude trvat. Nenastává to už? Mnohé tomu bude nasvědčovat. Nenastává to už? V každé době si to lidi říkali. A někdy obzvlášť. Jako třeba dneska. Všichni cítíme, že nastává jakýsi dějinný přelom. A znejisťuje nás to. Neslyšeli jsme tento týden od různých osobností věty typu: „Svět, jak jsme ho znali, skončil...“? A necítíme, že mají pravdu? Tak co? Nenastává to už?

Co k tomu říká Písmo svaté?

Ve druhém čtení zaznělo úplně v závěru: „Bratři, vy pak neochabujte v dobrém jednání.“ (ř.: mé egkakéséte kalopoiúntes; tedy doslova: „ať neochabujete činíce dobře“). Máme tam dvojí: jednak „neochabovat“ nebo „neztrácet odvahu“ či „naději“ a pak hlavně „činit dobře“. To je prvotní: ČINIT DOBŘE. Dělat, co je dobré a krásné - a to pořád. I když to třeba bude vypadat, že to nemá cenu. Nebo taky „pracovat“ (ř. ergazesthai). Pečovat o to, co Bůh stvořil a co nám svěřil. Nebo z evangelia: Vytrvat (ř. hypomoné). „Svou vytrvalostí získáte své duše - své životy.“ Vytrvejte. Věřte a doufejte. Pořád. I když to bude vypadat, že to nemá cenu. Vytrvejte. Nevzdávejte to. To stačí. To vás připraví na SETKÁNÍ, které vás dokonale naplní a nasytí. To bude opravdová krása a blaženost. To bude „TO ONO“. To, po čem jsme odjakživa toužili a co jsme měli nějak v sobě „zapsané“.

design by exarion.cz | 2009