Zamyšlení

Je tu...

Narození Páně (v noci)

Iz 9, 1-6/ Tt 2, 11-14/ L 2, 1-14

Po staletí se tuto noc čtou stejná čtení. Má to výhody i nevýhody. Začnu nevýhodami. Člověk může upadnout do stereotypu. Už moc neposlouchá. „Vypne“. Teď ty výhody. Člověk může poznat bohatství Božího slova. Stejná čtení - a přece pokaždé „promluví“ jinak. Písmo obsahuje víc, než tušíme. Jeden starověký křesťan – myslím, že to byl Efrém Syrský (!) - napsal, že Bible je jak nevyčerpatelná, bezedná studna. To znamená, že nikdy nevyschne. Vždycky má pro nás dobrou vodu.

Jak nám letos znějí ta stejná čtení? Já jsem si letos uvědomil především skrytost Ježíšova narození a spásy. A s tím má zvláště člověk této doby problém. Čteme o radosti a jásání a nám do jásotu moc není. Trápí nás různé strachy, nejistoty. Náš svět má své krásy, ale jinak je to velmi nebezpečné místo. Nevítězí tu vždy dobro... no, však to znáte. Je tomu tak, kam lidská paměť sahá. Anglický spisovatel Paul Johnson charakterizuje svět, do něhož se Ježíš narodil takto: „... byl drsný, krutý, plný násilí a nestabilní...“ To nám jistě něco připomíná, že?

Bibličtí autoři nejsou naivní idealisté. O zlobě světa a lidí vědí své. Dosvědčují „pouze“ :-), že Bůh skutečně do tohoto světa zasáhl.Někde pod povrchem“ (neumíme to říct přesněji) - se stalo něco dobrého a nikdo a nic to nemůže pokazit. Spása - naše spása a všech lidí - začíná. Je tu. V Ježíši z Nazareta. V malém chudém miminu. Kdesi na okraji tehdejšího civilizovaného světa. Pak z toho mimina vyroste kluk Jošua z Nazareta a nakonec dospělý muž. Bude se živit tesařinou. Po třicítce začne procházet galilejský venkov jako potulný rabbi a nakonec ho v Jeruzalémě ukřižují. Celý život v chudobě a pak opravdu ostudná a neslavná smrt. Žádná idylka. Tak právě v něm je naše spása. Právě on je klíčem k životu každého člověka.

Naše spása je tu. Od onoho narození je tu. Pro nás. Tiše a nenápadně. Ale můžeme ji najít. A ještě víc: Ona nás hledá. Naše spása je tu - a hledá nás. Mohou nás udolat nemoci. Mohou nám ublížit zlí lidé. Může se nám stát cokoli. A přece. Je tu. Nikdo to nemůže zvrátit. Je tu. Nikdo ji už z našeho světa nevytlačí. Je tu a hledá nás.

Bibličtí svědkové jako třeba Izajáš, Pavel a Lukáš, autoři dnešních čtení, nás chtějí přivést k víře. Víra znamená taky „vidět pod povrch věcí“, „vidět“ a přijmout spásu, kterou pro nás připravil Bůh Izraele. Říkají nám: „Spása je tu. My jsme ji našli. Každý ji může najít. A ještě víc: každý může být nalezen.Setkat se s ní to je pak radost. Přesně ta, o níž si znovu čteme tuto noc z Bible. Radostné Vánoce!

design by exarion.cz | 2009