Zamyšlení

Město na kopci a lampa na svícnu...

5. během roku A

Iz 58, 6-9a/ 1 K 2, 1-9/ Mt 5, 13-20

Apoštol Pavel se v dopisu korintským (druhé čtení) nepředstavuje jako šikovný řečník, strhující kazatel. Kdepak! „Přišel jsem k vám slabý, s velkou bázní a chvěním...“ To velký dojem neudělá. Ale Pavel nechce dělat dojem. Takto svou existencí - nejen pusou - káže evangelium o ukřižovaném Kristu. Chce, aby se jeho posluchači v sobě vevnitř setkali s Ukřižovaným jako svou spásou.

Sám slabý, s bázní a chvěním, ale to, co (ho) nese, se prokazuje „Duchem a mocí“. Samo Slovo. Pavel mu nemusí „pomáhat“. Slovo samo to dokáže působit.

Duchem a mocí“, to znamená, že zasáhne nejen rozum nebo emoce a nejen na chvilku. Dotkne se nitra a dá člověku nový směr. Probudí víru – důvěru v Boha, který vydal svého Syna za nás. Probudí k novém životu. Apoštol „pouze“ přináší Slovo. Nezastiňuje ho. Nestaví se mezi ně a posluchače. Ve své slabosti a pokoře se, po té co kázal, stáhne do kouta a nechá prostě evangelium „pracovat“ v lidech. Evangelium o ukřižovaném Kristu. Tak zvláštní a paradoxní zvěst! Tak odlišná od toho, co my lidé chceme slyšet... a přece tak mocná!

V evangelním čtení pokračujeme v Ježíšovu vyučování na hoře. Minule jsme slyšeli, kdo je šťastný, protože Bůh s ním počítá ve svém království. Dnes titíž slyší: „Jste sůl země. Jste světlo světa.“ Svět s vámi (moc) nepočítá. Ale Bůh ano. Máte smysl. Jste užiteční, i když si to nemyslíte. Jako učedníci. Jako ti, kdo slyší a následují Krista – ukřižovaného Krista. Zůstaňte svému učednictví věrní! Buďte v tomto smyslu sami sebou! Buďte prostě učedníky! Země a svět vás právě takové potřebují. Tím se neříká: „Jste lepší.“ Nic takového! Není důvod se nafukovat. Vaše učednictví – vaše víra má smysl. Nenaparujte se ale ani neschovávejte. Buďte tím, kým jste! Jste a jako učedníci budete - jak se říká „na raně“. Díky vám si lidé budou moc připomenout to, co je důležité. Jako město na kopci. Každý ho vidí a může se díky němu orientovat. Jako lampa na svícnu. Tak si lidé v domě nenatlučou nos. V tomto světě je důležité, co je vidět. Lidé se na vás budou dívat. Ať to, co u vás uvidí, jsou dobré [dosl. krásné] skutky (ř. kala erga)! To nemusí být heroické činy či vzorňáctví podle našich představ, nýbrž pravdivost, ryzost v zápase o pravdu a spravedlnost v obyčejnosti, „v slabosti, v mnohém chvění a bázni“. Ať to, co u vás uvidí, jim připomene Boha a inspiruje je to dokonce k chvále Boží! Budete-li tím, čím jste, stane se to. Naše „pouhé“ (;-) učednictví má obrovskou sílu - sílu Ducha a jeho moci.

design by exarion.cz | 2009