Zamyšlení

Návrat do Lásky...

Popeleční středa L. P. 2017

Jl 2, 12-18/ 2 K 5, 20b-6, 2/ Mt 6, 1-6.16-18

Ze čtení, která zazněla, bych zdůraznil zvláště slova: „Navraťte se ke mně celým srdcem.“ - „Na místě Kristově vás prosíme. Dejte se smířit s Bohem.“ To znamená: „Našimi ústy vás prosí sám Kristus: Dovolte Bohu, aby urovnal váš vztah k němu.

Co to znamená? Co tam slyšíme?

Bůh nás miluje a touží po nás. To je v podstatě neslýchané. Sice to víme, ale ani nám to moc nedochází - asi ani moc nemůže. Je to příliš velké. Poslední týden jsem si to mohl aspoň trochu víc uvědomit. Zasáhlo mne to. Jistě to způsobila osobní situace. Nemoc mého otce a v posledních dnech umírání a smrt Veroniky Nguyenové. Tolik trápení a bolesti! Tolik touhy žít! Tolik hledání! - A to je jen kapička. Kolik lidí různě trpí!? Kolik lidí touží žít!? Proč musíme procházet utrpením a bolestí?! Odpověď mi nepřišla. Aspoň ne taková, která by vysvětlovala, proč. Asi není nejdůležitější. Důležité je něco jiného.

Bůh nás opravdu tolik miluje! Tolik po nás touží! Tolik chce, abychom byli s ním! Tolik si přeje, aby náš vztah s ním byl dobrý! Tak moc o to stojí! Dokonce nás prosí! Pán, Stvořitel všeho. Poslouchají ho hvězdy a galaxie vesmíru stejně jako atomy a subatomární částice hmoty a všechny ty obrovské energie. Tento všemocný Bůh nás prosí, abychom se s ním smířili. Při tom jsme to byli my lidé, kdo to pokazil. Nám by na tom mělo záležet! Tolik miluje! Ale my se zabýváme jinými věcmi. Bůh touží po našem smíření! To je poselství Písma.

Bůh nás tolik miluje.

Jsme prach. Nad popelem, kterým se budeme za chvíli označovat, si to můžeme víc představit. Jsme prach. Nedokonalé bytosti zoufale toužící po lásce a současně schopné velkého zmatku a zla. A přece Bůh touží s námi sdílet svůj věčný život a věčnou moc!

[„Bůh nás miluje. Touží po naší lásce. Jsme povoláni ke vzájemnosti lásky se svatým Bohem, Stvořitelem.... Je to možné - už na tomto světě - i když se to naplní až ve věčnosti..., “ br. Emmanuel z Taizé - Málo známá láska)]

Nenechejme se nikým a ničím zmást. Vraťme se. Letošním předvelikonočním postem a celým svým životem mu odpovězme. To bude požehnaný půst.

design by exarion.cz | 2009