Zamyšlení

Riziko i síla svobody

1. postní A

Gn 2, 15-17. 3, 1-7/ Ř 5, 12-19/ Mt 4, 1-11

Vracíme se na začátek. V postu znovu projdeme kolektivní cestu Božího lidu dějinami a taky svou osobní cestu víry, abychom si víc uvědomovali, že a jak nás Bůh miluje, a abychom se této lásce více otevřeli a tak do hloubky porozuměli Velikonocům, které se blíží.

Dnes se vracíme na začátek. Doslova. Ráj. Zahrada. A uprostřed dva stromy. Strom života a ten druhý Strom poznání dobrého a zlého. Zkouška lidí.

Proč to tak ten Pán Bůh udělal? Proč nás zkouší? Proč nás vystavuje nebezpečným situacím, ve kterých bychom mohli selhat? Co na to říct? Bůh nás zná a důvěřuje nám. Ví, že můžeme jeho příkaz naplnit. Svobodně. Dobrovolně a s láskou. To chce. O to mu jde. Chce naši svobodu a nebojí se riskovat. Chce, abychom rostli. Zkouškami nás chce posílit - „posunout“ dál. My bychom chtěli mít jistotu, že to nezkazíme, ale nemáme ji. Líbil by se nám ráj bez nebezpečného stromu a hada. Chtěli bychom mít jistotu, že nám nehrozí nebezpečí. Takovou nemáme. „Máme“ však jinou. Že Bůh nás ve zkouškách neopustí. Musíme žít obrazně řečeno se „stromem poznání“ v ráji a s hadem v zahradě, v otevřenosti, že to můžeme pokazit. Abychom nespoléhali sami na sebe, ale na něho. Ale taky s ujištěním, že Bůh nás v nebezpečích neopustí.

Žijeme v palbě pokušení - lákavých myšlenek a představ. Ďábel nabízí věci, které vypadají dobře a lákavě. Líbí se nám. Jsou dobré. Má to jediný háček. Ďáblova nabídka není pravda. Problém není v tom, co se nám líbí a že se nám líbí, ale v tom, od koho naplnění čekáme. Všechno nám Bůh dá ve svůj čas.

Žijeme v palbě pokušení a ve zmatku různých zkoušek. Ježíš se i v tomto stal naším bratrem. I on byl vystaven zkoušce, aby se v ní lidsky zocelil. Jeho zkouška má význam i pro nás. Všechno, co Ježíš dělá nebo se s ním děje, se vztahuje ke každému člověku. Byl vystaven zkoušce - a obstál. Tak je pro nás prostředníkem ospravedlnění a života (viz dnešní 2. čtení z Ř). Jeho vítězství je i naším. Ne, abychom se chlubili - jak se říká: „cizím peřím“, ale abychom se posílili ke svým zápasům a zkouškám. Žijeme v palbě pokušení, ale zahrnuti Boží láskou. Jsme milované Boží děti. To něco znamená. Jsme milované Boží děti. To nám bylo prostě darováno v Ježíšovi. To je zdroj naší síly. Odtud smíme a máme čerpat.

design by exarion.cz | 2009