Zamyšlení

Jde o Život

3. postní A

Ex 17, 3-7/ Ř 5, 1-8/ J 4, 1-26

Kdyby se vás někdo zeptal: „Jaký máš vztah s Bohem?“, jak byste odpověděli? V dnešním čtení z Ř můžeme najít pomoc. Máme pokoj s Bohem. [Tedy doslova „pokoj k Bohu“ nebo „do Boha“. Jsme správně nasměrováni tak, abychom nakonec došli do Boha.] Pokoj s Bohem. To je dobrý vztah. Zdravý. Tím, že věříme, máme pokoj s Bohem. Víra nás činí spravedlivými v Božích očích. Jaká víra? Ta, která přijímá Ježíše jako osobní dar a důkaz toho, že nás má Bůh opravdu rád a už se na nás nezlobí. Nemusíme si Boha udobřovat. On nás měl rád dávno před tím, než jsme se o něho začali zajímat. Bůh nás má rád. Každý si můžeme říct: „Bůh mě má rád.Když v tuto lásku uvěříme, to stačí. Bůh nás má rád. Podle čeho to poznáme? Podle toho, že Ježíš z lásky k nám umřel. Učme se dívat na Ježíšovu smrt jako projev největší lásky. Nikdo a nic nemůže takovou lásku přemoci. Toto vědomí přináší pokoj a uzdravuje.

První čtení a evangelium bylo o vodě. Skutečně o vodě? Cítíme, že o víc než vodě. Voda tu symbolizuje život. Potřebuje pít vodu, abychom neumřeli žízní. Ale voda nás taky očišťuje. Symbolizuje křest, v němž jsme se duchovně znovuzrodili. O to všechno jde v dnešních čteních. O život. O ty úplně nejzákladnější otázky našeho života a smrti.

Bůh dává život a chrání ho. Napojil Izrael putující pouští z Egypta do Země zaslíbené. Přestože reptali a malomyslněli, neskoncoval s nimi. Pomohl jim. To dává naději i nám. Bůh dává dobrou vodu. Bůh dává život. V nejplnějším smyslu v Ježíšovi. Ježíš dává pravou vodu – pravý život z pramene, ze samotného Boha. Přichází k nám jako unavený žíznící poutník. Církevní otcové k tomu řeknou, že Ježíš žízní po naší spáse. Ano, Ježíš strašně moc chce – nejspíš víc než my sami, abychom byli spaseni, abychom se dostali do nebe. Žíznící poutník. Ale je to on, kdo utišuje naši žízeň. On slouží nám a ne my jemu. Ježíš přináší pravý život od Boha. Toho, kdo se jím nechá obdarovat, nakonec přivede do věčného života. To jsme my. Uvěřili jsme, že v Ježíšovi k nám přichází Bůh a dává nám život. Věříme, že to, co v nás Ježíš začal – nenápadně – nakonec vyústí ve věčnou radost. Ale síla toho působí už dnes. Věčný život – život v Boží blízkosti – nezačíná až po smrti, ale děje se už dnes.

Pane Ježíši Kriste, přicházíš k nám jako zdroj pravého života. Pomáhej nám, abychom z tebe opravdu žili a poznávali tě. Toto poznání naplní a obnoví naše srdce. Amen.

design by exarion.cz | 2009