Zamyšlení

Zachraň nás, Králi Ježíši!

6. postní A

Mt 21, 1-11/ Iz 50, 4-7/ Fp 2, 5-11/ Mt 26, 14-27,66 (27, 32-61)

Ježíš vjíždí do Jeruzaléma. Vítají ho jako Krále. Od Krále se čeká především záchrana. Proto je vítán slovy Hosanna (Hebrejsky: Hošía-nná). To je naléhavá prosba. „Tak nás zachraň!“ Nebo „Tak nám pomoz!“ „Zachraň nás, Králi Ježíši!“ I my to potřebujeme. Již jsme sice vstoupili na cestu spásy. Nyní však potřebujeme, aby byla v nás dokonávána. Proto i my voláme: „Hošía-nná“.

Ježíš je Král. Taky nad křížem bude mít nápis „Král Židů“. Skutečně je Král. Jinak. Ale je. V tom to celé je. V něm se naplňují proroctví a různé výpovědi Mojžíše, Proroků a Žalmů. Třeba Žalmu 118. O těch ratolestech a volání Hosanna. A mnohá další. K Ježíšovi se to všechno sbíhá. Různé fragmenty najednou do sebe začínají zapadat a dostávat smysl.

Co je smyslem? Spása člověka a obnova celého tvorstva. A co je spása? Znovu vstoupit do přátelství se Stvořitelem. Znovu najít Boha nebo být spíše nalezen. Ježíš přináší Boha do našeho světa. Důsledně. Až do nejzazších extrémů. Necouvá před zlem. Vystavuje se konfrontaci s ním. Vypadá, že ho to smete. Ale on vytrvá až do konce. Pevně se drží Boha. Tak zlo přemáhá. Láska v něm přemůže všechen strach. Ukáže se silnější než pud sebezáchovy. Ježíš se rozdává až do nejzazších krajností. Svobodně a s láskou. Nedovolí nikomu být jeho nepřítelem. Tak se jeho utrpení, prohra a smrt paradoxně stávají zdrojem života a smíření. Kdo může porozumět těmto tajemstvím Božím?

My o tom čteme jako Ježíšovi učedníci. To znamená jako ti, kdo chtějí jít stejnou cestou. Jako ti, kdo se učí: držet se Boha; projevovat lásku až do krajnosti; rozdávat se spolu s Ježíšem; jako on. Že to není lehké, poznáváme stále víc. Proto si potřebujeme připomínat: „Toto je cesta Boží.“ Tuto nám otvírá Ježíš. Na ní nebudeme oslaveni my. Semele nás to. Ale toto je cesta Boží. Když necouvneme zpět, Bůh nás podrží, Kristus nás podrží, ponese nás. Tak se i v našíslabosti (Kdo by to byl řekl!?) může projevit láska Boží. O to jde, aby Boží láska (tímto podivuhodným způsobem) vstupovala do světa.

Pane, náš Králi, drž nás, abychom tě opravdu následovali, drž nás, abychom se nebáli a necouvali zpět. Kéž tvá láska tak vstupuje do nemocného světa, nemocných vztahů a přináší uzdravení a nový život! Amen.

design by exarion.cz | 2009