Zamyšlení

„Recept“ na úspěch

(Velký pátek - Památka utrpení a smrti Páně)

Iz 52, 13-53, 12/ Žd 4, 14-16.5, 7-9/ J 18, 1-19, 42

Dovolte něco málo :-) ke SLUŽEBNÍKOVI (První čtení).

Je představen jako ten, kdo „bude mít úspěch“ (hebr.jaśkíl; hif. Ś-K-L). To zní jako z nějaké současné reklamy. Ano, úspěch. Kdo by ho nechtěl!? Tak tady máte - cestu k úspěchu.

Pak následuje těžký šok. Zohavený. Odmítnutý. Odepsaný. Zkrachovalá existence, od které se každý odtáhne. Dovedu si představit mnohé, jak řeknou: „To má být cesta k úspěchu?! To si děláte srandu, ne?!“

Víra odpovídá: „Vůbec ne. Toto je skutečně cesta k úspěchu.“ K tomu, aby si ji člověk vybral a vytrval na ní, se neobejde bez víry. Bez víry by to byl ten nejpraštěnější podnik, jaký si lze představit.

Jít touto cestou znamená vsadit všecko na Boha. Důsledně. Civilně řečeno: „vsadit všechno na pravdu a lásku.“ Dodneska se u nás někteří takovým posmívají. („Ach, ti pravdoláskaři...!“). Ale vsadit na Boha, na pravdu a lásku vůbec není hloupé. Naopak. Dát svůj život do služby Bohu a dát mu nový smysl. Má to smysl jít touto cestou, i když si tím člověk přidělá třeba problémy - zvláště s jistými lidmi. Má to smysl.

Tuto cestu si vybral Ježíš. Zve na ni i své učedníky. - Nás. A přislibuje nám svou přítomnost. Své společenství. Není to lehké a nebude - ale Pán nás neopustí.

Proč si tuto cestu Ježíš vybral? Protože to je Boží cesta pro člověka. Protože chce dělat to, co se líbí Otci. Aby bylo jasno, Otci se nelíbí, když někdo trpí a umírá. Otci se líbí láska a věrnost, život a svoboda. Otci se líbí láska a věrnost až do nejzazší krajnosti. Přesně tak totiž miluje a je věrný i on. Taková láska a věrnost přemůže i smrt a celé peklo. Otci se líbí a Otec si přeje, aby Syn takto přemohl zlo světa a smrti.

Otci se líbí cesta, kterou Ježíš přijal. A Otec na to odpoví. Proto to nekončí smrtí.

Tuto cestu si Ježíš vybral a nás na ni zve. Uneseme jeho pozvání? Nemusíme hned myslet na mučednictví. Ono to má spíše každodenní podobu: v lásce a trpělivě snášet lidi kolem sebe a situace, které Bůh a život přináší. V lásce a trpělivě. Do toho nás Ježíš zve. Uneseme jeho pozvání?

design by exarion.cz | 2009