Zamyšlení

Hluboké moře lásky

Trojice

Gn 1, 1-4/ 2 K 13, 11-13/ Mt 28, 16-20

Slavíme dnes neděli Nejsvětější Trojice Boží. Vyznáváme jednoho Boha ve třech osobách. Otce i Syna i Ducha svatého. Připomínáme si to a vyznáváme pokaždé, když se křižujeme. Tři osoby, ale nikoli tři bohové.

Na Boží Trojici ukazovala všechna čtení z Písma této bohoslužby.

V evangeliu jsme slyšeli, že apoštolové mají křtít ve jméno Otce i Syna i Ducha.

Apoštol Pavel zakončuje svůj Druhý list do Korinta slovy: „Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství svatého Ducha se všemi vámi.“ My tímto trojičním pozdravem zahajujeme bohoslužbu.

Trojice byla i v prvním čtením. I když tam to nebylo tak zřejmé. Bůh Stvořitel říká: „Buď světlo!“ V tomto jeho slově poznáváme druhou osobu, Syna nebo taky Slovo s velkým S. A Ducha tam máme také. Vznáší se nad vodami jako příslib života. Tak i tu máme celou Trojici: Otce i Syna i Ducha svatého.

Ale teď, co my s tím? K čemu je nám to dobré? Boha jako zdroj bytí, života a lásky nemůžeme pochopit. Vždycky bude větší než všechny naše myšlenky a představy o něm. Nauka o Trojici Boha nevysvětluje. Říká nám jen to nejdůležitější. Totiž že tento Bůh k nám lidem přichází v Ježíšovi a v Duchu svatém. Vstupuje do našich životů i srdcí, i když ho nechápeme. Chce v nás přebývat a chce, abychom my přebývali v něm. „Bůh v nás a my v Bohu“, to taky zpíváme nebo říkáme na začátku bohoslužby. Nauka o Trojici říká, že Bůh se neuzavírá sám do sebe, ale naopak otvírá a dává všem. Touží být s námi. A už je a bude. Navždy. Pro nás je to největší štěstí. Ale pro Boha taky. To je Trojice.

V evangeliu bylo jméno Trojice spojeno se křtem. Ježíš tam mimo jiné říká, že mají křtít ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého. To se dneska báječně hodí. Protože za malou chvíli budeme křtít Daniela. Bůh je pramen všeho bytí, života a lásky. Někteří mystikové v dějinách křesťanství nazývali někdy Boha „mořem lásky“. Do tohoto zdroje, do tohoto moře života a lásky bude Daniel namočen ve křtu. Voda, kterou bude polit, naznačuje duchovní spojení s Bohem. Navenek se s ním nestane nic zvláštního. Chvilku bude mít mokré vlasy a možná košili. To uschne. Ale uvnitř... bude namočen do Boha. To je úplně nový výchozí pozice - úplně nová šance. Bude záležet na něm, jak s ním naloží. Pochopitelně taky na nás. Jestli mu pomůžeme a správně ho nasměrujeme. Za to se při křtu taky budeme modlit. Za Daniela i za nás ostatní, kdo jsme svědky a účastníky jeho křtu. Abychom všichni nakonec došli do Boha a mohli v něm být navěky.

design by exarion.cz | 2009