Zamyšlení

Největší přikázání a Mesiáš

30. během roku A

Lv 19, 19, 1-2. 15-18/ 1 Te 2, 1-8/ Mt 22, 34-46

Dostali jsme se k závěru polemických rozhovorů protivníků s Ježíšem. Dneska to vlastně byly rozhovory dva. Ale jimi to končí.

Které přikázání z 613 je nejdůležitější? 613 přikázání. Znát je všechna už je kumšt. Natož se v nich vyznat. Co z nich tvoří klíč k Tóře? O tom vykladači Tóry diskutovali. Ježíš odpovídá: „Láska – k Bohu a k bližnímu.“ Na to farizeové nemají co namítnout. Evangelisté Marek a Lukáš výslovně říkají, že v této věci se Ježíš i farizeové shodli. Mít rád Boha i bližního. To je opravdu ono a dobře se to pamatuje. Ovšem co to znamená mít rád Boha a bližního?

Vzpomínám si na dvě odpovědi, které mne zasáhly a zasahují dodnes.

První je z Buberových Chasidských vyprávění. Tam je to o bližním, ale myslím, že to platí i vůči Bohu. Mít rád znamená vidět druhého a všímat si jeho potřeb a nouze. Má také Bůh nějaké potřeby a nouze? V tomto světě – zajisté.

Druhou mám od prof. Hellera z jeho výkladu Desatera. Znamená to respektovat svobodu Boha – i druhého. Nemanipulovat. Vnímat a přijímat takovým, jakým je. Bližní i Bůh.

Máme takovou lásku? - Jsme na cestě. Ještě ne u cíle. Učíme se to. Postupně. Snad se na nás láska Kristova aspoň občas a aspoň trochu projevuje :-)

A teď to druhé. Tady otázku klade Ježíš. Čí syn je podle vás Mesiáš? To je něco jako: „Jakého Mesiáše čekáte?“ - „Jakou pomoc od Boha čekáte?“ - Co čekáme a doufáme my?

Nejde o to, čí je kdo syn. Spíš kam, kdo patří. Jaký je to typ.

Odpovědí mu: „Davidův.“ To znamená něco jako: „Čekáme Davida. Bojovníka. Krále. Který obnoví Izraelské království. Ukončí nadvládu Říma.“ Na to Ježíš odpoví citátem královského žalmu 110. „Zvláštní. Říkáte: Syn Davidův, ale jak to, že sám David ho nazývá: Pánem. To je skoro stejné jako vlastní jméno Boží.Tady Mesiáš pro Davida není syn, ale Pánem s velkým P. „Čekáte jen nové politické poměry? Jen obnovení Davidovy říše? To je málo. Čekejte mnohem víc.“

Mnohem víc. Je to náročnější. Zdá se to tak neskutečné v proudu dění světa. Tak nemožné! Právě to očekáváme: Nové nebe a novou zemi, kde bude přebývat spravedlnost,“(2 P 3, 13). „Co oko nevidělo, ucho neslyšelo, co člověku ani na mysl nepřišlo, to připravil Bůh těm, kdo ho milují, “ (1 K 2, 9). A to všechno začíná v Ukřižovaném – odepsaném a totálně vyřízeném – Mesiáši. Koho by to napadlo? Kdo tomu uvěří? Kdo uvěří bláznovské zvěsti?

Pane, věříme a doufáme, ale nestačíme na to. Pomoz nám. Pomoz naší nedověře. Amen.

design by exarion.cz | 2009