Zamyšlení

Opožděný Ženich

32. během roku A

Am 5, 18-24/ 1 Te 4, 13-18/ Mt 25, 1-13

Témata nedělních čtení v listopadu směřují k „posledním věcem“. Tak je tomu i dnes.

Z Ámosa dnes zaznělo silné a působivé (i hrozivé) slovo o dni Hospodinově. Pro starověké Izraelce byl tento den očekáván jako triumf Hospodina nad ostatními bohy a národy i celým světem. Nad všemi těmi Egypťany, Asyřany, Pelištejci a jak se všelijak jmenovali. Bude to taky triumf Hospodinova lidu. A taky prohra pohanů. Tak si to mysleli – a těšili se na to. Ámos na to říká: „Omyl. Pro vás to nebude triumf, ale katastrofa. Jako když někdo utíká před lvem a narazí na medvěda.“ Proč? Nežijí podle přikázání. Nedodržují právo a spravedlnost. Boha neuchlácholí ani svým „svatým“ nadšením ani bohoslužbami a obětmi. To podstatné tomu chybí: právo a spravedlnost. „Ať se valí právo jako vody, spravedlnost jako proudící potok.“ Přemýšlejme, co to znamená pro nás.

Ve druhém čtení zaznělo slovo o naději pro zemřelé. Pro všechny, kdo hledají Pána, je naděje. On sám je jejich – naší – nadějí. „Pak už navždy budeme s Pánem.“ Všechno bude nové a jiné. A my budeme s Pánem - navždy. Bude to veliká krása a sláva.

A teď ty družičky. Co je tam co nebo kdo. Svatba je jasná. Ženich taky. Družičky taky. Budeme nakonec na svatbě nebo – Bože, chraň! - ne? A co ten olej? Odpovědi na to se různily. Někdy taky podle konfese. Pro jedny to byly dobré skutky a pro jiné živá víra. Kdo má pravdu? U podobenství neexistuje většinou jednoznačný výklad. Obojí mohou mít pravdu a navíc se ještě společně mýlit. Tento rok mi hodně pomáhal výklad evangelického novozákoníka Jiřího Mrázka. I v tomto případě. Matouš prý neřeší, co to je ten olej. Podobenství míří jinam. Jde o očekávání příchodu Páně. Jde o to vydržet čekání. Pro někoho může být problém, že Pán přijde nečekaně brzo. Pro jiné zase nečekaně pozdě. Pět panen se připravilo i na situaci, že se Ženich opozdí. Pět ne. Proto nevešly na svatbu. Toto podobenství vedle jiných „doporučuje postoj, který počítá s tím, že noc bude dlouhá“. Nebo řekněme delší, než si člověk představuje. Čekáme na Ženicha. Zaměřme na to všechno. Může přijít brzo, ale taky později. Na tom nezáleží. Buďme zaměřeni na jeho příchod. Víte, že někdy je nejtěžší vytrvat. Potřebujeme vytrvat. Čekat, i kdyby to mělo trvat dlouho.

Pane Ježíši, ty po nás toužíš. Daruj nám, ať také my toužíme po tobě. A pomoz, ať v této touze vytrváme až do tvého příchodu. Amen.

design by exarion.cz | 2009