Zamyšlení

Volání k novému životu...

3. během roku B

Jon 3, 1-5.10/ 1 K 7, 29-31/ Mk 1, 14-20

Z evangelia dnes slyšíme souhrn Ježíšova kázání a pak příběh o povolání apoštolů Šimona a Ondřej a pak Jana a Jakuba Zebedeovců . Zaměříme se na to první. Souhrn Ježíšova kázání. „Nastal čas. Už to není čistě budoucnost, ale stává se to přítomností. Právě nyní. Boží vláda přichází. Věřte tomu a přizpůsobte tomu své životy.Boží vláda je přede dveřmi. Stačí otevřít. Je to zvláštní čas. Zvláštní úsek dějin. Někoho může mást, že už to trvá 21. století. Ale nakonec - tím lépe. Žijeme ve zvláštním úseku dějin. Apoštol ho „přelomem věků“ (1 K 10, 11). Je to čas, kdy lze zakusit Boží přízeň a náklonnost. Stačí uvěřit. Boží vláda přichází tiše a nenápadně. Mocní o ní neví. Nedá se vnějšně vypozorovat a zachytit. Není snadné jí porozumět. Lidé si do ní promítají své sny a přání. Je JINÁ. Jako je JINÝ Bůh. Přichází tiše a nenápadně. Její moc je mocí pravdy a lásky. Zdá se tak slaboučké a ztracené... Jen zdá. Víra nám dává odvahu vidět, že jsou to ty největší síly ve vesmíru. Pořád podceňované. Ale nakonec přemohou i ty sebekrutější diktátory a režimy.

Ještě bych rád něco ke starozákonnímu čtení :-). Bratr patriarcha mne přizval k takovému projektu publikace s výklady na starozákonní a epištolní bohoslužebné texty. Tak se teď – i z tohoto důvodu – víc zaměřuji na starozákonní čtení. Slyšeli jsem o povolání proroka Jonáše. Už druhé. Z prvního totiž utekl. Druhou šanci už přijal. V Ninive, hlavním městě tehdy nejmocnější říše, má ohlásit blížící se zkázu. „Ještě čtyřicet dní a Ninive bude vyvráceno!“ Nikdo tehdy neměl rád Ninive a jeho krutou říši. Tolik krutosti a násilí! O to víc překvapí reakce Ninivanů – od nejposlednějšího až po velkokrále. Litují své krutosti a násilí a všech hříchů. Pláčou a postí se. Slova cizího proroka je opravdu zasáhla. A Bůh to od nich přijal. Boží slovo není nezměnitelným ortelem. Vždycky je to volání - pozvání k novému životu, i když ohlašuje soud. „Nemusíš zahynout, člověče, ve svém hříchu! Nemusí to s tebou takhle dopadnout! Může do tvého života vstoupit změna. K dobrému. Dokonce k nejlepšímu.“ Ti strašní Ninivané to nějak (jak asi:-)?) vycítili. Volání k novému životu. To je Boží slovo. Takhle přichází Boží vláda. „Do tvého života může vstoupit něco nového, dobrého a krásné, hlavně pravdivého a laskavého.“ A člověk to může přijmout. To je biblická víra. Přijmout jinou – řekněme: alternativní - budoucnost, kterou nabízí Bůh.

design by exarion.cz | 2009