Zamyšlení

Trůn milosti...

Velký pátek

Iz 52,13-53, 12/ Žd 4, 14-16; 5, 7-9/ J 18-19

Rád bych upozornil na čtení z Listu Židům. Slyšíme ho každý rok, ale mám pocit, že vždycky nějak zapadne.

Ježíš je náš zástupce před Bohem a Boží zástupce před námi. Vstoupil do nebe s našimi jmény. Tam se za nás přimlouvá. Přitom prožil všechnu naši slabost, zranitelnost a smrtelnost. Ví velmi dobře, jaké to je být člověkem. Ví, co to je bojovat s hříchem, čelit pokušení. Má s námi ve všem soucit. Trpí s námi. Cítí s námi. Ježíš je až do konce jeden z nás.

Tím nám otvírá volný přístup k „trůnu milosti“. Když rozjímáme pašijový příběh, když hledíme na Ukřižovaného, hledíme k trůnu milosti. TRŮN symbolizuje moc. Odteď se nám otvírá vláda milosti. Odteď se stává zjevnou vláda milosti, vláda Boží lásky a Božího zalíbení. Odteď nás Kristus vtahuje do Boží lásky.

A my smíme „směle přistoupit. Slovo „směle“ by se dalo nahradit taky slovy: „s naprostou otevřeností“ nebo „s naprostou svobodou a důvěrou“. Nemusíme ze sebe nic dělat. Naprosto svobodně, beze strachu. Můžeme přijít jako děti k rodičům. Smíme a měli bychom. Nebojme se toho. Smíme se přimknout k Pánu. Smíme se skrýt v jeho ranách. Jsou to rány. Je to bolest. Ale pro nás to znamená uzdravení a vysvobození. A víc: domov v Bohu!

Kristus jako člověk si prošel těžkou školou. nezbylo mu nic než modlitba. Bože můj, Bože můj, k čemu jsi mne opustil?“ (Ž 22). A Bůh jeho modlitbu slyšel. Odpověděl na ni. Pro jeho „bázeň“, „pokoru“, „úctu [Tak všelijak by se dalo přeložit označení toho, co Bůh na Ježíšovi našel (ř. eulabeia).] mu odpověděl.

Jako člověk Ježíš tou těžkou školou získal. Naučil se poslušnosti a všem, kdo ho poslouchají, stal se příčinou (ř. aitios) věčné spásy. Ježíš příčinou naší věčné spásy.

Vypadá to, že tajemství naší spásy nějak souvisí s poslušností (ř. hypakuein). Ježíš se naučil poslušnosti a těm, co ho poslouchají, stal se příčinou věčné spásy. Jak? O tom musíme hodně přemýšlet, ptát se a modlit.

Pane, nauč nás své poslušnosti. Ale pamatuj na naši křehkost, prosíme :-)

design by exarion.cz | 2009