Zamyšlení

POKŘTĚNI...

2. velikonoční B

Sk 4, 32-35/ 1 J 1, 1-2, 2/ J 20, 19-31

Už je to osmý den. Připomínáme si vzkříšení. Ježíše Bůh uvedl do nové formy života. Žije a už neumře. Nikdy. A tento nový život si Ježíš nenechává sobecky pro sebe. To je asi pro nás ta nejdůležitější zpráva: O tento svůj nový život se Vzkříšený dělí. Zve všechny bez rozdílu. Proto slavíme Velikonoce. Vzkříšení není jen jedna izolovaná podivná událost. Ne, je mnohem víc. Znamená nový počátek pro všechny, pro každého, kdo uvěří a přijme pozvání.

Je tu Život. Dokonale naplněný. „Naplněný“ nevyjadřuje množství, ale kvalitu, intenzitu, hloubku? Jak to jen říct? Slova tu selhávají. Ale každý snad tuší, o čem mluvím. Máme to všichni v sobě. To, po čem někde hodně hluboko toužíme. To, co jsme opravdu my. Ten Život není sen. Existuje. A ještě víc: dává se nám.To je zapsáno, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu.“ Smyslem a cílem celého Ježíšova příběhu je život – nový, věčný život – náš nový věčný život.

Už začíná. Nenápadně. Pomalu, ale jistě. To ukazují biblická čtení. Tam, kde lidé přijmou zprávu o Ježíšovi, začínají ztrácet strach o sebe sama. Začínají vycházet ze svých úkrytů. Jdou si naproti. Dokážou si důvěřovat. Začínají se dělit. Začínají odpouštět a odpuštění přijímat. Začínají měnit směr svého života. Vzkříšený začíná měnit lidi a tak i svět. Vzkříšení začíná rezonovat v životech lidí. Záměrně jsem ve všech těchto větách použil sloveso „začíná“. Jsme pořád na začátku. Pořád je to pro nás nové. Pořád otevřené. Je to pozvání – nebo oslovení, které máme přijmout. Přijmeme? Pochopíme, co to znamená? Vzkříšení. Je to událost, kterou nedokážeme vysvětlit ani popsat. Pořád nám „uniká“. A přece s námi něco důležitého dělá. Máme na něm podíl. Už teď.

Tajemným – tj. skrytým, nevysvětlitelným způsobem – se stalo součástí našeho života. Přes všechnu naši slabost, natvrdlost – a jak všelijak to budeme chtít nazývat, už patří i do našeho života. A my smíme tu a tam zakoušet, že to je pravda, že Ježíš vstal z mrtvých, že smrt a zlo jsou poraženy. Učíme se žít nadějí.

Vzkříšený se s námi dělí o svůj život – a my to přijímáme. Za chviličku budeme křtít malou Lucii. Tak bude malá holčička mocí Ducha spojena se Vzkříšeným Pánem. Před našima očima. Bude poznamenána těmi tajemnými událostmi. Minulou sobotu v noci jsme si připomínali svůj křest. Mocí Ducha jsme ve křtu spojeni se Vzkříšeným Pánem. Jsme spojeni. Máme podíl na něm a on na nás. Jeho život začíná působit v nás. Už to začalo a děje se to. A cílem toho všeho bude svoboda a radost – život navždy. Nepředstavitelná plnost života! Ať se stane cokoli – nikdo a nic nás neoddělí od lásky Boží v Kristu Ježíši – a taky od Života. Přijmeme? Pochopíme, co to znamená?

design by exarion.cz | 2009