Zamyšlení

Dopady vzkříšení

3. velikonoční B

Sk 3, 12-19/ 1 J 3, 1-7/ L 24, 36b-48

V evangeliu se vracíme do prvního dne. No, už je to vlastně noc. Ti, co utíkali do Emauz, se vrátili. A všichni dávají dohromady různé příběhy rušného dne. Ráno prázdný hrob a pak Šimon Petr ho viděl a ti dva na cestě do Emauz. Tu přichází On sám. Nepoznávají ho. Bojí se, že to je přízrak. On je přesvědčil. Vždycky to musí udělat On. „Duch přece nemá maso a kosti jako to vidíte na mně.“ Vzkříšený zůstává člověkem jako jsme my. S tělem i duší. Jeho tělo je stejné jako naše a přece zároveň jiné. Nestárne, neumírá. Může být na vícero místech zároveň. Není svázáno prostorem a časem.

Pak před nimi něco pojedl. Někde jsem četl, že jedl kvůli nim. On nemusí. My kdybychom nejedli, tak po nějaké době umřeme. On nemusí. Jí kvůli nám – a hlavně s námi. Jíst s někým znamená v Bibli mít s někým blízký vztah. Nejíte jen tak s kdekým. Je to jako pustit někoho k sobě domů. Vzkříšený se účastní jídla s námi. Kvůli nám. Blízký vztah mezi jím a námi neskončil. Trvá a je ještě bližší. Společné jídlo zůstává znamením. Ježíš s námi jí a my s ním. V každé večeři Páně.

Pak s nimi hovořil o Bibli – tehdy tedy ještě jen o Starém zákoně. Dával dohromady to, co se mu stalo na kříži a potom, s tím, co se píše u Mojžíše, v Prorocích a Spisech. Suma celých Písem: „Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých; v jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům, počínajíc Jeruzalémem.“ K tomu dodává: „Vy jste toho svědky.“ Vy potvrzujte, že to tak opravdu je. Že Ježíš na sebe opravdu vzal všechny hříchy, za všechny umřel, ale nezůstal mrtvý. Vstal a žije.

Tady možno navázat dnešním příběhem ze Skutků. Přesně to dělali. Stali se svědky.

Bůh prostřednictvím apoštolů Petra a Jana uzdravil chromého, který žebrával u chrámové brány. Před zraky spousty lidí. Pochopitelně to vyvolalo poprask. Však to znáte :-). Co byste dělali vy, kdyby se něco takového stalo ve vaší přítomnosti? Petr – vždycky mluví on – řekne: „To jsme nebyli my. Uzdravil ho Ježíš. Vy jste ho ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil. My to můžeme dosvědčit.Vzkříšený má moc. A právě touto mocí byl uzdraven tento člověk. Vzkříšený Ježíš má moc. Nevidíme ho. Nepotkáváme ho jako potkáváme jiné lidi. Jako by pro nás ani nebyl. Ale má moc měnit naše životy. V jeho jménu můžeme začít znovu. Můžeme se obrátit. Do našeho života může přijít změna. A přichází. Můžeme začít vidět a chápat všechno jinak. Nově. Můžeme spatřit novou perspektivu před sebou. „Nejsi, člověče, v zajetí svého osudu, svých chyb, svých limitů... jsi svobodný a můžeš se rozhodnout.“ Takovou změnu si člověk sám nenařídí. Není to věc naší vůle. Kdybyste se sebevíc snažili, nestačí to. Taková změna není z nás. Děje se jedině mocí Kristova kříže a vzkříšení.

Nikdo z nás asi nemůže dosvědčit, že by viděl na vlastní oči Vzkříšeného, ale můžeme hovořit o změně, kterou nám přineslo uvěření v tohoto Ježíše. Ta největší změna je odpuštění hříchů. Zažili jsme odpuštění hříchů. A zažíváme. Zažili jsme usmíření s Bohem. A zažíváme. Tím pro nás začíná to největší v našem životě.

design by exarion.cz | 2009