Zamyšlení

V nejlepších rukou...

4. velikonoční B

Sk 4, 5-12/ 1 J 3, 16-24/ J 10, 11-18

Ježíš se nám dnes představuje jako DOBRÝ PASTÝŘ (poimén kallos).

Je to obraz. V Bibli poměrně častý. Nejen v Bibli. V Izrael měl skoro každý nějakou zkušenost se staráním se o ovce. Tak tomu obrazu rozuměli všichni. Král se jako pastýř stará o své poddané. Kněz nebo prorok se stará o věřící jako o ovečky Boží. Dokonce sám Bůh se stará o věřící jako pastýř. Pro první křesťany byl dobrý pastýř nejčastějším obrazem Krista (viz katakombální kresby). Nejčastěji byl Ježíš ztvárňován, jako pastýř, co nese na ramenou zbloudilou ovečku, nebo taky jak odpočívá ve stínu stromu. Ovečky u jeho nohou a on jim na píšťalu hraje (určitě) krásnou písničku. Pastýř. Dodnes ten obraz používáme v církvi. Tak někdy slyšíme, že pan biskup nebo pan farář – paní farářka :-) se o nás stará jako o Boží ovečky. Jak jen může :-).

„Ježíš - dobrý pastýř“ je obraz, který nám má pomoct pochopit, jaký je Ježíš ve vztahu k nám; kým pro nás je a co pro nás znamená.

A jaký tedy je?

Především „dobrý“ (nebo taky „krásný“. Řečtina používá k označení dobra a krásy stejný výraz.) To může být zajímavé, i když nepodstatné. Dělá svou práci dobře. Můžou být a určitě jsou i špatní pastýři. V Bibli se o nich taky píše. Třeba u Ezechiela 34. Mizerní pastýři to flinkají. Na ovcích jim zas tak nezáleží. Nehledají dobro ovcí, ale spíš svoje.

Když Ježíš říká: „Já jsem dobrý pastýř“, nechlubí se tím. Jen říká: „Opravdu mi na vás záleží.“ Na nás. Všech dohromady. Ale taky mu záleží na každém z nás jednotlivě. Nikdo z nás se mu neztratí. O nikom neřekne: „Který pak ty jseš?“ - Zná nás. Ví, jak se jmenujeme, čím si procházíme, co se nám líbí a co zase ne, co řešíme, o co nám jde. Jsme v centru jeho pozornosti. Ale nezajímá se o nás jako dozorce. Jeho pozornost je láskyplná, laskavá, osvobozující. Má na nás čas. Jsme pro něho důležití.

Ale taky se nám dává poznat. Dělí se s námi o své myšlenky, o všechno, co je pro něho důležité. Dává nám poznat Boha. Díky Ježíšovi si můžeme blíže představit Boha a jeho lásku. A nejen představit. Náš dobrý pastýř nám otvírá zkušenost nebe. To je úplně jiný svět.

To hlavní: Dává za nás život a zase ho přijímá zpět. Záleží mu na nás tak moc, že pro nás obětuje svůj vlastní život. Dává ho. Dělal to vždycky – ale nejzřetelněji se to ukázalo na kříži. K tomu ho zmocnil Bůh: aby za všechny dal život. A pak taky, aby vstal z mrtvých. Bůh mu dal život – pro nás. A on se o něj s námi se všemi dělí.

Nikdo jiný není takový. Nikdo jiný nám nic takového nemůže zaručit. Tak to prostě je. A my, když to víme a přijímáme, se ho budeme držet. U svého Ježíše, který nás dobře vede, chrání a hraje nám „krásnou písničku“ evangelia :-). Amen.

design by exarion.cz | 2009