Zamyšlení

Bůh na cestě k nám...

Trojice B

Iz 6, 1-8/ Ř 8, 12-18/ J 3, 1-17

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

Jak víte, slavíme dnes – neděli po Letnicích - Slavnost Boží Trojice. Patříme jednomu Bohu ve třech osobách: Otci, Synu i Duchu. Tři osoby – jeden Bůh.

Nauka o Trojici chce říct, že náš Bůh je neuchopitelné tajemství. Náš rozum a naše schopnosti na něj prostě nestačí. Přece však se v církvi utvořil způsob, jak o Bohu mluvit tak, aby se člověk vyvaroval největších chyb. To je nauka o Trojici – vrchol teologie. (Mia úsia – treis hypostaseis).

K té neuchopitelnosti: Znáte příběh o sv. Augustinovi na břehu moře? Tak, když sv. Augustin přemýšlel o Trojici (dílo De Trinitate), procházel se na břehu moře a tu uviděl dítě. Mušličkou nalévalo vodu z moře do malé jamky v písku. „Co to děláš?“ - „Přelévám moře do této jamky.“ - „To se ti nikdy nemůže podařit.“ - „Spíš než tobě pochopit tajemství Trojice.“

Naše slova a pojmy nemohou Boha plně vystihnout. Přece o něm můžeme a dokonce MÁME mluvit. Přece máme slova. Slova Bible. Nevystihují plně, ale ukazují správným směrem.

Co říkají dnešní biblická čtení o Bohu?

Je Svatý... To znamená s nikým a ničím nesrovnatelný. Při setkání s ním zakusíme, že jsme opravdu nic. Není to příjemná zkušenost. Proto se bibličtí svědkové takového setkání bojí jako smrti. Ono je to v něčem podobné. Tady poznáváme to Izajášovo: „Běda mi, jsem ztracen!“ - „Potkal se se mnou Bůh. Hrůza! Průšvih! To je konec.“

Bůh se nám přibližuje. Jde nám naproti. Sám od sebe - svobodně - dobrovolně. Odstraňuje všechny překážky. Dokonce i ty naše (viz odpuštění hříchů). Přibližuje se nikoli proto, aby nás zničil, ale naopak. Dělá to proto, aby nám dal život na věky, aby nás učinil navždy šťastnými.

Strašně moc chce být s námi. Strašně moc chce, abychom byli s ním jako jeho společníci. Dokonce jeho děti. Jeho rodin. Navždy. To je nepředstavitelné. Čím víc o tom člověk přemýšlí, tím méně to chápe a tím více se diví. My a navždy rodina nepochopitelného Boha?!?

A přece právě o tom svědčí Bible – svorně všichni její svědkové: Mojžíš, proroci, apoštolové.

To je biblický Bůh. Svatý. Oddělený a přece blízký.

Dává nám nový život: nové narození (viz J 3); nový vztah se sebou (Duch Božích dětí – Duch Boží blízkosti, společenství, svobody a lásky...)

V tomto Bohu a s ním smíme žít. Navždy. Už to začalo...

Naše společenství je s Otcem a jeho Synem Ježíšem Kristem (srov. 1 J 1, 3). Amen.

design by exarion.cz | 2009