Zamyšlení

JISTĚ přijde a bude velkolepé...

11. během roku B

Ez 17, 22-24/ 2 K 5, 6-10. 14-17/ Mk 4, 26-34

Ježíš ohlašuje Boží království a my – jeho církev – v tom pokračujeme. Boží království. Myslí se tím Boží vláda. Bůh sám bude vládnout... V tom je zahrnuto všechno, co Bůh pro tento svět připravuje. Nedokážeme to přesněji definovat ani popsat. Z Bible jen poznáváme, že to bude dobré a krásné a že bychom to rozhodně neměli propást. Mohlo by se to stát. Proto Ježíš volá k pokání. Obraťte se - Změňte smýšlení, abyste přicházející Boží vládu neminuli.

Boží království. Pro Ježíše i jeho současníky to bylo velmi důležité. Ta zvěst sama probouzela v lidech naději. Lidé díky ní ožívali a probouzeli se z rezignovanosti.

Co my dnes? Co s námi „dělá“ Boží království? A co s lidmi kolem nás? Jsme toho tak plní, že chceme sami ohlašovat Boží království?

Ale dnes slyšíme z Písma o Božím království dvě podobenství. Samočinně (automaticky) rostoucí semeno ahořčičné zrno. To znamená: Boží vláda už začíná. Tam, kde Ježíš mluví, anebo z jeho pověření zní Slovo. Třeba tady mezi námi. Když to Slovo přijímáme, začíná v nás působit. Začíná v nás a mezi námi. A jednou se naplní. Přijde v plnosti. V tomto světě je všechno nejisté. (Kromě toho, že jednou umřeme). Všechno je nejisté. Přece smíme spolehnout, že se Boží vláda naplní. Jistě přijde. Protože to není něco z tohoto světa. Určitě se naplní. My lidé ho nemůžeme zastavit. Jistě přijde. Tak jistě jako přijde žeň, přijde Království. Nebere svou sílu z nás a našeho světa. Má sílu samo v sobě. Pochopitelně to neznamená, že máme složit ruce do klína a prostě čekat. Právě vědomí přicházející Boží vlády nás osvobozuje k tomu, abychom se nebáli žít už dnes hodnoty Božího království: pravdu, spravedlnost, lásku, solidaritu s všelijak chudými a vytlačovanými ze společnosti lidí.

Přes všechny zmatky a všechen odpor se dobré Boží plány naplní. Tuto důvěru máme žít a dosvědčovat. Není to nic samozřejmého a není to málo. To by bylo to podobenství o samočinně rostoucím semeni.

A teď to hořčičné semínko. Tehdy to bylo pro lidi to nejmenší, co si mohli představit. My dnes známe i menší věci. Ale jestli je to nejmenší nebo ne, není nejdůležitější. Boží vláda začíná nenápadně. Většina lidí ji přehlídne. Je „mediálně nezajímavé“. Nevadí. Začíná velmi nenápadně. Až se naplní, bude největší. Kdo by to byl řekl?! Zahrne všechno. Poskytne domov lidem - národům i zvířátkům a všem tvorům. Stane se věčným domovem... Kdo by to byl dneska řekl!? Protože není z tohoto světa, ale z Boha. Boží moc to učiní. Určitě se naplní a bude to velké.

Dnes žijeme ve světě, kde se to nezdá. Vypadá to spíš, že triumfuje zlo – nebo prázdnota, strach a nejistota, která nahrává autoritářským tendencím.

A přece! Boží vláda se naplní a bude veliká. Tuto důvěru máme žít a dosvědčovat.

Pane Ježíši, děkujeme za tvé evangelium o Království. Pomoz nám, ať z něho čerpáme sílu a naději.

design by exarion.cz | 2009