Zamyšlení

Modlitba za domovy a rodiny

Všemohoucí Bože, nebeský Otče, který usazuješ osamělé do rodiny:

Poroučíme do tvé neustálé péče domovy, v nichž sídlí tvůj lid. Odejmi od nich, prosíme tě, veškerou hořkost, touhu po světské marnosti i pýchu. Naplň je vírou, ctností, věděním, mírností, trpělivostí i zbožností. Spoj trvalou náklonností ty, kteří byli posvátným svazkem manželským učiněni jedním tělem. Obrať srdce rodičů k dětem, srdce dětí k rodičům a rozžehni plamen křesťanské lásky mezi všemi námi, ať jsme stále více v lásce spojeni k sobě navzájem.

Skrze Ježíše, Pána našeho.

design by exarion.cz | 2009