Zamyšlení

Naše zbraně...

21. během roku B

Ef 6, 10-18

Ještě něco málo ke čtení z Efezským. Ono to nakonec s tím správným rozhodováním se docela souvisí. Naše víra bývá různě napadána a zpochybňována. Není lehké v tomto světě věřit. Odněkud si pamatuji slovo: „Víra je vždy zápas o víru.“ Myslím, že kdysi na nějakém shromáždění mládeže v sedmdesátých letech minulého století to řekl papež Pavel VI. „Víra je vždy zápas o víru.“ Vždycky se kolem nás najde dost těch, kteří nám ji budou chtít vzít, zpochybnit a znemožnit.

Jsme postaveni do boje. Jako praotec Jákob, když ve tmě u Jabboqu dostával ránu za ránou. Ubránit se a vydržet to. O to jde. Vydržet až do rána. A jak?

Svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.“ Mysleme na Boha, držme se ho. Taky si připomínejme, co on všechno pro nás udělal a co nám zaslíbil. To je naše síla. To jsou naše zbraně. Jiné nemáme. Ale ty stojí za to. Naučme se je „používat“. Mysleme na Boha, držme se ho a toho, co řekl a zaslíbil. On nás podrží, posílí a obživí. To neznamená, že nebudeme mít šrámy, modřiny a že nebudeme všelijak pochroumaní. Jákob nadosmrti pajdal. Ale nepodlehl...

design by exarion.cz | 2009