Zamyšlení

Praštěnost kříže...

24. během roku B

Iz 50, 4-9a/ Jk 3, 1-12/ Mk 8, 27-38

Víme my, co si dnes lidé myslí o Ježíšovi?

A co bychom řekli my?

Kým jen Ježíš pro nás?

Dobře to řekl Petr: „Ty jsi Mesiáš.“ Ale teď, jak to uchopit... a přetlumočit lidem v našem okolí.

Co to znamená, že je „Mesiáš“?

Náš život je tak krásný a tak těžký současně. Tolik rozhodování! A ta mají trvalé důsledky. Můžeme se rozhodnout dobře, ale taky se ocitnout úplně mimo. A to pořád. Můžeme třeba říct: „Ježíš je klíč k našemu životu. S ním neskončíme „mimo“. S ním nemineme cíl.“

Nebo taky: „On nám dává život – věčný život. On JE život. V něm se nám otevírá to, po čem v největší hloubce toužíme. To, co on dává, přesahuje hranice tohoto biologického života. On naplní naši touhu po věčném životě – po věčném štěstí.“

Jak byste to řekli vy?

Při tom to s tím Ježíšem vůbec není jednoduché. Neodpovídá našim představám. Nabourává nám naše představy. Říká a dělá věci, které se nám nezdají. A nejen dělá, ale chce je i po nás. Třeba ty řeči o smrti na kříži. A nejsou to jen řeči. On na tom kříži opravdu umře. Bez kříže prý ten život mineme. Tak s tím máme my lidé problém. Stejně jako Petr. Nechceme trpět. Kdo by chtěl. „Neříkej, Ježíši, takové divné věci!“ - Nechceme jít do života přes utrpení kříže. Ovšem jiná cesta není. Pro to Ježíš tak setřel chudáka Petra. My ze své pozemské perspektivy těmto věcem nerozumíme. Petr to myslel dobře, ale nechápe to. Nikdo z nás nemůže. V této věci nám nezbyde, než se nechat Ježíšem vést. Do neznáma. A věřit mu, že to je přece jen dobrá cesta. Prostě: „Kdo chce být s Ježíšem, kdo chce s ním žít věčný život, nezbude mu než přijmout kříž.

Co znamená kříž? Postavit lásku vůbec nad svůj život, své štěstí... nelpět na něm. Jako to udělal Ježíš. Je to riskantní. Jeví se to jako praštěnost. Ano. Pokud by láska Boží nebyla největší silou a mocí. Pokud by nebyla... My do toho odsud (ze země) nevidíme. Ježíš do toho vidí. On nás taky ujišťuje, že láska Boží JE největší silou a mocí – a tou nejskutečnější skutečností.

Ježíš ví, jak je to těžké, ale protože to je skutečná cesta do života, zve na ni Petra a ostatní apoštoly i nás, abychom se nebáli s ním vstoupit do této „praštěnosti“ a přesvědčili se, že to je pravda. Skutečná cesta do pravého života.

design by exarion.cz | 2009