Zamyšlení

Manželství - zázrak BLÍZKOSTI

27. během roku B

Gn 2, 18-24/ Žd 1, 1-4. 2, 5-12/ Mk 10, 2-16

Slyšeli jsme prastarý – a krásný – příběh z knihy Genesis. Co říká? Že muž a žena patří k patří k sobě a že je to tak dobře, že je to vzájemně naplňuje a dává jim lidsky růst a rozvíjet se. A taky (což bylo ve své době opravdu revoluční) že jejich vztah převyšuje všechny ostatní pozemské vztahy a vazby. Pro ženu opustí muž otce a matku. Starověký člověk miloval příběhy. Ale my vlastně taky. Tento říká, že manželství je darem od Stvořitele. Člověk ani neví, jak se to stalo. Byl mimo sebe - v těžké mrákotě. Ale hned, jak se probral, věděl, že to je přesně to, co potřeboval. Muž a žena jsou si navzájem znamením Stvořitelovy lásky a péče. Jejich vzájemný vztah je školou Boží lásky. O tom by se asi dalo hodně mluvit. Ale neudělám to.

Ve škole se někdy něco povede líp. Jindy hůř. A někdy se něco i nepovede. Stejné je to i v této škole. Někdy se manželství daří. Někdy prochází krizí. Může se stát, že už spolu ti dva nemohou být. Je to smutné a nesmírně bolavé, ale bohužel se stává. Co pak?

Mojžíšova Tóra umožňuje v takovém případě rozluku. „Když si muž vezme ženu a ožení se s ní, ona však u něho nenalezne přízeň, neboť na ní shledal něco odporného, napíše jí rozlukový list, dá jí ho do rukou a vykáže ji ze svého domu.“ (Dt 24, 1). To je celé. Když to nejde, tak ať se lidé netrápí. Rabíni v Ježíšově době pak řešili, co by mohlo být tím, „něčím odporným“ (hebr. ervat davar), co ospravedlní odluku. Vedly se o tom vášnivé a kontroverzní debaty.

Co by k tomu řekl Ježíš?

Jste úplně mimo. Nehledejte příčiny ospravedlňující rozluku. Dívejte se sami a učte druhé vidět, k čemu Bůh člověka povolal, jaké možnosti a jaký potenciál do něho a jeho vztahů dal a dává.

Ježíšovo „Co Bůh spojil, ať člověk nerozlučuje“ máme vzít jako evangelium. To jest dobrou, osvobozující zprávu, která rozvíjí a rozmnožuje život. Které otvírá nový pohled. Není to nové – ještě těžší – břemeno. Není to slovo, kterým bychom mohli bít po hlavách ty, kterým to třeba nevyšlo... Je to evangelium nikoli zákon.

Ježíš tu zve ke změně pohledu, k obrácení. Podívejte, jaký je to dar! Znáte jeho krásu! Všimli jste si? Jste stvořeni pro lásku – trvalou a věčnou, nezávislou na okolnostech. Pro lásku takovou, jakou vás miluje Bůh. Jednou do ní všichni vejdeme a zůstaneme navždy. To bude naše věčná blaženost. Už nyní to začíná – v našich pozemských vztazích - zvláště těch nejbližších. Celou svou pozemskou existenci smíme s láskou dát nejbližšímu člověku a od něj a v něm ji nově přijmout. To nás naplní. To je zázrak. Pro každého. Pro věřícího i nevěřícího. Každý člověk této řeči rozumí. To vám dává Bůh. Učte se na to dívat takhle! Z této perspektivy můžete utvářet a prohlubovat svá manželství. Můžete žasnout nad svou blízkostí a nad tím, jak se v ní k vám přibližuje sám Bůh.

design by exarion.cz | 2009