Zamyšlení

Ježíš a apokalyptický chaos

33. během roku B

Da 12, 1-3/ Žd 10, 11-14. 19-25/ Mk 13, 1-8

Máme předposlední neděli starého liturgického roku. Čteme apokalyptické texty.

Z Daniela: „V oné době povstane Mikael, veliký ochránce...V oné době (hebr. ba´ét hahí). Až nastane Boží čas. Chvíle, kterou určil Bůh sám. „Bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do té doby...“ (hebr. whajta ´et cara...)

V evangeliu se učedníci ptají: „Kdy to bude a jak to poznáme?“ To nás zajímá. „Kdy to bude? Už brzo? Jak poznáme, že už je to ONO?“ - Máme o tom své hodně vžité představy... už jsme je převzali a ještě k nim možná něco přidali. Považujeme je za součást víry. Skutečně jsou součástí naší víry? „Kdy to bude a jak to poznáme?“ - Co odpovídá Ježíš? Co opravdu říká?

„Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl.“ (Dosl. Hleďte, aby vás někdo nesvedl na bludnou dráhu; ř. planaó). Dobře se dívejte. Nenechte se jen tak někým ovlivnit. Nedejte na řeči. Skoro bych řekl: nenechte se vést svou zvědavostí. Zachovejte střízlivost. Žádné apokalyptické blouznění.

„Mnozí přijdou v mém jménu.“ - Mnozí. V jeho jménu neznamená, že by je Ježíš poslal, ale že se ho budou dovolávat. A taky budou říkat: „Já vím.“ - „Já vám to vysvětlím.“ - „Už je to tady.“ A lidé jim to budou baštit. Bude to znít tak „biblicky“, tak „jako z víry“... Lidé to budou baštit a ocitnou se na bludné dráze, ani si to neuvědomí.

Mějte se na pozoru. Nenechte se obalamutit.

Něco z toho prožíváme dnes. Mezi lidmi se šíří fake news. Mnozí se rozhodli nevěřit oficiálním médiím a vládě a úřadům. Místo toho věří nejrůznějším spikleneckým teoriím a všude vidí nějaké zakuklené nebezpečí. Ani my křesťané nejsme vůči tomu nebezpečí imunní. Bohužel. Někteří křesťané taky nedůvěřují médiím a světu. Za to jsou ochotni naivně věřit třeba někomu, kdo tvrdí, že přichází chránit křesťanské hodnoty. Neřekne vám, co to je. Ale je to „křesťanské“, tak to by mělo stačit. Nevím, jestli jsme blízko oné době, na niž se ptali apoštolové. Ale určitě žijeme ve zmatené době. Kdo se v tom má vyznat? To je právě to nebezpečí. Orientace je ztížená. Někdy až nemožná. Pokud v sobě nemáte jakýsi vnitřní kompas. Přijde mi, že na něj Ježíš ukazuje.

Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Dívejte se. Buďte opatrní. Nevěřte jen tak někomu. I kdyby se dovolával Krista a Bible a křesťanství. Dívejte se. Ničemu se nedivte. Ničím a nikým se nedejte vyvést z míry. A nevěřte všemu. Nedejte se vést svou zvědavostí ani svými apokalyptickými zálibami. Nenásledujte nikoho jiného než Krista. Držte se jeho slova. Poznávejte je (= Ježíšova slova). Milujte Boha, jak ho Ježíš zvěstoval, celým srdcem a celou duší a celou myslí, a milujte druhé lidi jako sebe sama. Nebojme se. Důvěřujme Bohu, že i v čase zmatku a nejistot je Pánem. Protože on jím opravdu je.

design by exarion.cz | 2009